På grund af kræftrisikoen er grænseværdien for trichlorethylen i indeklimaet sat meget lavt.

Trichlorethylen er et kloreret opløsningsmiddel, der har været brugt i industrien til affedtning. Sidst i 1990érne blev afgifterne på stoffet sat kraftigt i vejret og brugen af det blev derfor også væsentligt reduceret. Stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende, derfor er der meget lave grænseværdier for dets forekomst. Grænseværdien er et mikrogram pr. kubikmeter luft. Den er beregnet ud fra, at der højst må være et kræfttilfælde ud af en million, for mennesker, der udsættes for stoffet på livet igennem.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det er farligt, når indholdet i foreksempel boligen overskrider grænseværdien, som det er tilfældet hos Irene Hansen i Vissenbjerg. I hendes hus er der ved målinger af luften påvist et indhold på henholdsvis 12 og 43 mikrogram trichlorethylen pr. kubikmeter luft, hvor grænseværdien er sat til et mikrogram/kubikmeter.

- Man sætter grænseværdien, så niveauet er så lavt, at der ikke er en risiko, men man kan ikke dermed udlede, at bare fordi der er tale om en overskridelse, er det sundhedsskadeligt, siger Preben Bruun, der er tekniker i Miljøstyrelsen og beskæftiger sig med jordforurening.

Bør prioriteres højt

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed, det der tidligere hed Embedslægen, ønsker man ikke at udtale sig om, hvorvidt, der kan være en sundhedsrisiko ved den koncentration, der er fundet hos Irene Hansen. Det sker med henvisning til, at man ikke kender den konkrete sag, og at det er Miljøstyrelsen, der sætter grænseværdierne.

Videncenter for Jordforurening har i en rapport fra 2010 angivet nogle prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme. Her fremgår det, at det ved en forekomst mellem 25 og 50 mikrogram pr. kubikmeter luft, hvor altså en af målingerne i Irene Hansen hus ligger, bør prioriteres højt at iværksætte afgrænsende undersøgelser eller afværgetiltag.

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.

Mere om emnet

Se alle
Nervøs for sit helbred: Forurening fra tidligere maskinfabrik har spredt sig til hendes hus

Nervøs for sit helbred: Forurening fra tidligere maskinfabrik har spredt sig til hendes hus

Regionen kan ikke love, at forureningen forsvinder

Regionen kan ikke love, at forureningen forsvinder