Politikerne vil helst ikke blande sig for meget i, hvordan spildevandet skal håndteres, men der skal være lydhørhed over for billigere og bedre løsninger, mener formand.

Politisk har man ikke overvejet, hvordan spildevandet skal håndteres, siger formand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz (V).

- Vi kan godt se fornuften i et anlæg (det centrale renseanlæg red.) hvor man sparer otte mio. kroner om året i forhold til nu, så de 15 kroner, prisen er hævet med i år, er sparet på to år. Det har vi forholdt os til. Vi er også lydhøre over for andre løsninger end separatkloakering, men skal et spadestik dybere, hvis vi skal forholde os til Lars Skjærris' forslag, siger han.

Han medgiver, at det for nogle kan være økonomisk belastende at skulle separatkloakere på egen grund, derfor vil udvalget også have emnet på dagsordenen igen, inden høringsfristen for spildevandsplanen udløber sidst i april.

- Vi gør, hvad vi kan, og tænker også, hvad vi kan gøre i forhold til forsyningen, hvis de ikke er lydhøre over for løsninger, der er bedre og billigere. Efter i går (mødet mandag red.) er jeg også i tvivl, om man helt har gjort nok, siger Dan Gørtz.

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.