Generalforsamling

Assens: Tre nye blev valgt til bestyrelsen, da Venstre Assens Kommune for nylig holdt generalforsamling i Ebberup Hallerne. De tre nyvalgte er Henrik Jørgensen, Camilla Hedenhoff og Jan Klausen. Generalforsamlingen gav desuden genvalg til Ole Maagaard Petersen.

Bestyrelsen består herefter - udover de ovennævnte - af formand Jørgen G. Hviid, næstformand Carsten Petersen, sekretær Marianne Svane Therp, Lars Tastum Madsen, Rie Nielsen, Torben Schadt-Poulsen, Steen-Ove Teisner, Henrik Bonnerup-Kjær, Emil Plovgaard og Nikolaj Leed Henriksen.

Hertil kommer en repræsentant fra Vissenbjerg og fra LOF.

Formand Jørgen G. Hviid benyttede desuden lejligheden til at takke tre medlemmer, som har valgt at stoppe med arbejdet i Venstre Assens Kommune: Niels Vissing Jacobsen, der har været formand i Tommerup vælgerforening, Bent Østerskov, der har været foreningens kasserer i mange år, og Kirsten Raahauge, der ligeledes har været i bestyrelsen i Tommerup og i kommuneforeningen. /EXP