Først var der en ældremilliard. Så forsvandt den. Så dukkede den op på finansloven igen - men med betingelser.

For at få del i ældremilliarden skal hver kommune udforme en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

I Assens Kommune skal man altså til at tage stilling til, om kølemad rimer på værdighed, og om de ældre får nok omsorg og ture ud i det fri, efter samtlige aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene blev sløjfet ved årsskiftet.

Arbejdet med at udforme kommunens værdighedspolitik forventes afsluttet 1. juli, og er Sundheds- og Ældreministeriet tilfreds med politikken, vil kommunen modtage 8,4 mio. kroner.

Tid til et bedre liv

Da politikken ikke er udformet endnu, er det selvsagt også usikker, hvad pengene skal bruges til, men på plejehjemmene har man en klar idé.

Her ser man gerne, at de forsvundne aktivitetsmedarbejdere bliver ansat igen.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få pædagogerne tilbage i plejeboligerne. Det er mit allerhøjeste ønske. De har i kraft af deres uddannelse en indfaldsvinkel, som gør, at de er rigtig gode til at få øje på vores beboeres egentlige ressourcer og støtte dem i at udfolde dem, siger Charlotte Jørgensen, leder af Strandgården.

Birthe Badstue, leder af Æblehaven i Haarby, mener, at aktivitetsmedarbejderne i høj grad kan være med til at sikre værdigheden på plejehjemmene.

- Det handler jo om at kunne være med til at vælge, hvad man gerne vil spise, at kunne være med til at tilberede det, at kunne komme i kirke eller til foredrag ude i byen.

- Det handler om, at de ældre får et liv, som ligger så tæt som muligt på deres gamle, og her gør aktivitetsmedarbejderne en stor forskel, fordi de har tid til at støtte op om en masse aktiviteter, siger hun.

Eden- filosofi som ledetråd

I den færdige værdipolitik skal kommunen som minimum beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte områderne livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død i forhold til pleje og omsorg af den enkelte ældre.

Betina Signe Stick (DF), formand for Social- og Sundhedsudvalget ser gerne, at værdipolitikken for de enkelte områder kommer til at tage udgangspunkt i Eden-filosofien.

- Det er en filosofi, som der arbejdes med på vores plejehjem, og jeg synes, at den fyldestgørende dækker de kriterier, som der er udstukket for milliarden.

- Eden-filosofien handler meget om værdighed, siger hun.
Helt konkret mener Betina Signe Stick, det ville være en god idé at investere i noget a la aktivitetsmedarbejdere igen.

- Det ville da være ønskeligt, at man fik noget tilsvarende aktivitetsmedarbejderne, for det ville give mere plads til nærhed og menneskelig kontakt på plejehjemmene, siger hun.

Betyder det, at du vil arbejde målrettet henimod, at aktivitetsmedarbejderne bliver faste medarbejdere på plejehjemmene?

- Det vil jeg ikke lægge mig fast på. Det skal vi først snakke med ældrerådet og de andre interessenter om, siger Betina Signe Stick

  • Olesen_Line_(2015)_015

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Assens. Her skriver jeg primært om børn- og ungestof samt socialstof.