Krengerup: Historierne om to fynske vævere - væveren på Wedellsborg og væveren fra Millinge - kan høres på Hørvævsmuseet, torsdag 15. marts klokken 19.

Den aften vil Lars Clausens tipoldebarn, Lars Christensen, fortælle om sin tipoldefar, som havde lært damaskvævning hos en væver i Haarby. Han vævede de fineste damaskduge, men også billeder med kristne motiver som Syndefaldet og Jesus i Getsemane Have.

Bent Bille fra Hørvævsmuseet fortsætter aftenen med historien om en anden fynsk væver, Millinge-væveren, Hans J. Hansen. Han var selv en habil væver, men konstruerede også automatiske væve.

Det koster 60 kr. at høre de to foredrag - museets medlemmer har dog gratis adgang. /EXP