Fynsk kommune i top af kedelig rekord: Ankestyrelsen omgjorde 40 procent af sagerne i 2016

11-årige multihandicappede Aksel Jensens mor, Linda Jensen, fik sidste år ændret sin sag hos Ankestyrelsen, da den mente, at Assens Kommune skulle bevilge en handicapbil, som den ellers i første omgang ikke mente, Aksel havde behov for. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Fynsk kommune i top af kedelig rekord: Ankestyrelsen omgjorde 40 procent af sagerne i 2016

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Assens Kommune var i 2016 landets sjettedårligste kommune til at sagsbehandle. Det viser tal fra Ankestyrelsen, der afgjorde, at i 40 procent af sagerne skulle kommunens afgørelse gøres om.

40 procent eller 64 sager.

Så mange af i alt 159 sager på social- og beskæftigelsesområdet fra Assens Kommune blev sidste år enten hjemvist (sendt tilbage til kommunen for at blive behandlet på ny, red.) eller decideret ændret af Ankestyrelsen. Det viser tal fra Ankestyrelsen.

Det betyder, at omgørelsesprocenten på er 40, og Assens Kommune er dermed helt fremme i den kedelige statistik over kommuner, der har flest fejl i afgørelser, da den her indtager en sjette plads.

Derfor har Fyens Stiftstidende sat borgmester Søren Steen Andersen (V) og vicedirektør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Assens Kommune, Michael Bjørn, stævne på rådhuset for at få deres forklaring på, hvorfor Assens Kommune har denne placering.

- Det er ikke godt nok. Vi skal have procenterne ned. Det er der sat en masse initiativer i søen i forhold til især det, der hedder projekt God Sagsbehandling, og vi har ansat en jurist, der tiltrådte 1. december 2016. Alt det skal ses i sammenhæng med, at en sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen kan veksle mellem fire og otte måneder. Det betyder, gennemslaget af de initiativer, vi har taget, vil ikke ses før ultimo 2017, fordi det er kvartalsmæssige tal.

- Vi vil se en forsinket effekt af det. Det afventer vi og forventer selvfølgelig noget af. Vi kan se, antallet af afgjorte sager er faldet med en fjerdedel fra cirka 210 i 2015 til 160 i 2016. Når du har en fejlprocent deri, vil den være relativt højere og se sådan ud, at den lander på 40, siger borgmesteren.

- Antallet af sager, der er blevet ændret eller hjemvist, er dog stadig blevet højere. Fra 55 sager i 2015 til 64 sager i 2016.

- Det er også som følge af, at der ikke har været gennemslag på de initiativer, vi har lavet endnu. Så vil det vise sig på den måde, når man har procentregning og statistikker, siger Søren Steen Andersen.

Ankestyrelsens afgørelser
Ankestyrelsens afgørelser opdeles i følgende:- Afvisning/bortfald: Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Der er tale om bortfald, hvis klageren beslutter sig for at opgive klagen eller klagen af anden grund bortfalder.

- Hjemvist: Ved en hjemvisning bliver sagen sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der mangler yderligere oplysninger, eller der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Ved hjemvisning skal kommunen træffe en ny afgørelse. Kommunen kan godt nå frem til samme afgørelse som i første omgang, når de nye oplysninger er indhentet. Der kan også være tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Også her kan kommunen nå frem til samme afgørelse som i første omgang, når fejlen er rettet. En hjemvist sag ender således ikke nødvendigvis med et ændret resultat for borgeren.

- Ændring: Ankestyrelsen kan ændre en kommunens afgørelse.

- Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Kilde: Ankestyrelsen

Omgørelsesprocent
Omgørelsesprocenten er antallet af af sager, der enten omgøres eller hjemvises i procent af alle realitetsbehandlede klager.Omgørelsesprocent giver et billede af, hvor mange af klagesagerne, der bliver omgjort, men når man sammenligner de enkelte kommuner, er der nogle forbehold.

På mange lovområder er der meget få klagesager i de enkelte kommuner. Det kan betyde, at omgørelsesprocenten det enkelte år kan være lidt tilfældig.

Der kan også være forskelle på, hvor mange borgere der i de enkelte kommuner klager over en bestemt type afgørelse. Hvis der f. eks. i en kommune er relativt mange, der klager over kommunens afgørelser, kan det i nogle tilfælde give en lav omgørelsesprocent. Omvendt kan en høj omgørelsesprocent dække over, at der er relativt få klager over kommunens afgørelser, men at mange af disse klagesager rent faktisk bliver omgjort af Ankestyrelsen.

Kilde: Ankestyrelsen

Udviklingen er positiv

Borgmesteren har en forventning om, at initiativer som projekt God Sagsbehandling vil kunne ses i statistikker, når året er omme. Men selve projektet blev allerede igangsat i foråret 2014, så hvorfor viser effekten sig ikke mere positivt i antallet af sager med fejl?

- Når vi kigger på det og ser, hvor mange sager der ryger ind, kigger vi på det her fald (i antallet af sager, red.), og det noterer vi som værende positivt. Jeg begynder derfor at sætte et form for flueben ved, at den kulturelle bevægelse omkring især det kommunikative, som er et grundlag for en god sagsbehandling, er ved at være godt implementeret, siger Michael Bjørn og henviser til, at alle medarbejderne nu har været igennem et efteruddannelsesforløb både internt og eksternt.

- Det har været en prioritering på tværs af alle myndighedsområder, at det løfte vil vi gerne give til hele organisationen. For der er ikke nogen - uanset om man er leder af de her afdelinger, eller man er medarbejder - der synes, det er fedt at lave fejl i sit arbejde.

Borgmester Søren Steen Andersen mener, at man er ved at være oppe i gear.

- Vi er rigtig godt på vej, og du ser de første dryp nu, og der kommer mere positivt forstået. Vi er ved at køre igennem de første gear nu, og der er flere gear på vej i forhold til gennemslaget. Det vil aldrig kunne gå hurtigere - desværre. Men sådan er det, når man har sagsbehandlingstider.

- Har I sat jer et mål for, hvad tallene skal være for 2017?

- Jeg har vanskeligt ved at sætte et tal på, men vil igen sige, at én procent er én procent for meget. Det er altid målet. Så skal vi altid huske, at det, vi zoomer ind på nu, kun er en brøkdel af de tusindvis af sager, der bliver behandlet hvert eneste kvartal, hvor vi kvartalsmæssigt har mellem 13.000 og 15.000 sager, siger Søren Steen Andersen.

Spørgsmålet er så, hvad Assens Kommune vil gøre progressivt for at få færre sager tilbage fra Ankestyrelsen.

- Vi holder fast i udviklingsplanen, der er lagt, fordi vi tror, den bærer frugt. Det handler om, at der i de respektive afdelinger vil være et ledelsesmæssigt fokus og ansvar ind i bevægelsen af at arbejde med det. Men vi skal bare se de små skridts bevægelse, siger Michael Bjørn.

Projekt God Sagsbehandling
Sagsbehandlere i Assens Kommune skal se og lytte til borgerne. De skal også behandle dem med tillid og respekt.Det står i grundlaget for god sagsbehandling på velfærdsområdet og i Borgerservice.

Projekt "God sagsbehandling" udspringer fra et tema om sagsbehandling, som Handicaprådet arbejdede med i 2012.

Assens Kommune blev involveret i projektet for to år siden og har arbejdet på det med handicaprådet som primære aktør.

Retningslinjerne for god sagsbehandling i Assens Kommune bygger blandt andet på Vision 2018.

Læs mere på Assens Kommunes hjemmeside.

Fynsk kommune i top af kedelig rekord: Ankestyrelsen omgjorde 40 procent af sagerne i 2016

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce