Friske øjne på: Finkæmning af Assens Kommunes økonomi skal være afsluttet i august

Finn G. Johansen er kommunaldirektør i Assens Kommune. PR-foto: Assens Kommune

Friske øjne på: Finkæmning af Assens Kommunes økonomi skal være afsluttet i august

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Resultatet af den økonomiske gennemgang af Assens Kommunes budget skal være klar til politikernes budgetseminar 20.-21. august, fortæller kommunaldirektør Finn G. Johansen.

Assens: Det bliver primært revisionsfirmaet BDO, som skal finkæmme Assens Kommunes økonomi for at finde områder, hvor man kan skabe bedre balance mellem forbrug og budget. Det fortæller Assens Kommunes kommunaldirektør Finn G. Johansen.

- Vi bruger vores revision som ankerpunkt for gennemgangen, fordi de er inde i vores driftsområder og arbejder med lignende sager i andre kommuner. Så er der i det her budget på 2,7 milliarder kroner nogle områder, hvor der er nogle andre, der er rigtig stærke på analysekraften, og der vil vi have frihed til at tage fat i dem på netop de områder, for revisionen får rigeligt at se til med bare at lave gennemgangen, siger kommunaldirektøren.

Baggrunden er et forventet merforbrug på 114 millioner kroner i 2019, trods den økonomiske genopretningsplan, Assens Kommune var igennem i 2018. Merforbruget skyldes blandt andet overførte underskud fra tidligere år på 62 millioner kroner samt stigende udgifter på psykiatri-, handicap- og anbringelsesområdet samt et stigende antal borgere, som er ledige eller kommer på førtidspension.

Klar til budgetseminar

Der er to processer i arbejdet, oplyser kommunaldirektøren; dels skal der foretages en screening af kommunens samlede økonomi, og dels skal der udpeges 20-25 driftsområder, hvor Assens Kommune kan lade sig inspirere af andre kommuner, som har været igennem lignende processer. I det arbejde vil ressourcepersoner fra Assens Kommune også blive inddraget.

Arbejdet løber hen over sommeren, fortæller Finn G. Johansen.

- Jeg arbejder med en afrapportering på selve screeningen til byrådet 20.-21. august, hvor der holdes budgetseminar. Og så ligger der i beslutningen fra Økonomiudvalget, at det skal fremlægges der først, da det er dem, der har sat det i gang og givet mig mandatet. Her handler det om hastighed, så vi kan bruge tiden effektivt, indtil det skal fremlægges for byrådet.

En hård nød at knække

Assens Kommunes budgetlægning for 2020 kan blive en hård nød at knække.

Foruden det forventede merforbrug i 2019, er der flere faktorer, der gør økonomien for de kommende år svær at forudse. En af de helt store usikkerheder er, at Assens Kommune endnu ikke ved, hvilke indtægter, den kan forvente i 2020, fordi der har været afholdt folketingsvalg og hele processen, der vedrører kommunernes økonomi, med stor sandsynlighed bliver forsinket.

Fagudvalgene i Assens Kommune har i løbet af foråret arbejdet med råderumsblokke og peget på potentielle besparelser for 35 millioner kroner, men set i lyset af det forventede merforbrug på 114 millioner kroner i 2019, er der behov for at undersøge, om der kan findes flere penge i organisationen.

Derfor har Økonomiudvalget 6. juni givet grønt lys for, at kommunaldirektøren må sætte den eksterne gennemgang i værk.

- Den skal kaste det af sig, at den skal bibringe os konkrete handlinger som skal understøtte balancen mellem forbrug og budget samt nye vinkler, handlemuligheder og erfaringer fra andre kommuner, hvor man har været igennem lignende processer. Når jeg taler med lederne, bliver det hilst velkommen, for de sidder og kigger på noget af det samme, og der er brug for, at der kommer nogle nye øjne ind og kigger på, om der er andre muligeder her, siger Finn G. Johansen.

Ifølge loven skal byrådet i Assens Kommune have vedtaget et budget for 2020-23 senest 15. oktober.

Friske øjne på: Finkæmning af Assens Kommunes økonomi skal være afsluttet i august

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce