Indsigt

Enhedslisten er klar med et valgprogram, der blandt andet har fokus på mere velfærd. Spidskandidat Malene Rye svarer her på spørgsmål til dele af partiets valgprogram.

- I skriver i jeres valgprogram, at I er kritiske overfor ønsker om vækst. Hvorfor er I det, når økonomisk vækst kan give flere penge til velfærd på sigt?

- Vækst er blevet noget, man altid kan smide på bordet, når der er noget, man gerne vil. Man kan smide vækstkortet, ligegyldigt om det koster for miljøet og menneskerne. Vi ser også på de negative konsekvenser af vækst.

Kandidater

Enhedslistens prioriterede partiliste til kommunalvalget i Assens Kommune 2017:1. Malene Rye, Assens

2. Kaj Alstrup, Vissenbjerg

3. Rune Biskoptö Christensen, Assens

4. Line Mex-Jørgensen, Skalbjerg

5. Gert Jacobsen, Turup

6. Poul Aksel Poulsen, Assens 

7. Henrik Frydenborg, Tommerup

- Hvorfor vil I afskaffe kommunalfuldmagten?

- I forhold til kommunal produktion er det skidt. Kommunalfuldmagten betyder, at vi ikke må drive noget, som minder om erhvervsvirksomhed.

- Hvorfor vil I gerne lave kommunal produktion?

- I Assens Madservice har vi for eksempel lavet et skrælle-snitte-rum, fordi vi ønsker af dem, der får mad Assens Madservice, kunne få lokalt producerede kartofler. Men det kunne vi ikke skaffe, og derfor vil vi gerne lave en produktion af kartofler.

- I jeres afsnit om demokrati skriver i, at arbejdsgiverne har for meget magt, og at et værdigt menneskeliv er en fritidsbeskæftigelse for mange. Men I skriver ikke noget om, hvordan I vil ændre de ting, I kritiserer. Hvordan vil I det?

- Vi vil jo i højere grad gerne have to ting. Flere socialøkonomiske virksomheder, som ikke drives for profit alene. En anden ting er, at det er så utrolig vigtigt for os, at man som privat virksomhed er med til at løse opgaver, som det offentlige har. Der skal både være ordnede arbejdsvilkår, men de skal også være med til at løse opgaven med fleksjob og skånejob.

- Men hvordan vil I sørge for, at arbejdsgiveren får mindre magt?

- Det er der ikke et simpelt svar på. Målet er ikke nødvendigvis mindre magt. Det handler om, hvilken magt de har.

- I vil have et dagpengesystem, hvor ledige optjener dagpengeret, mens de er i løntilskudsjob eller jobpraktik. Kan byrådet vedtage det?

- Nej.

- Hvorfor har I så det punkt?

- Der er andre punkter, hvor vi også prøver at hæve os op i et andet perspektiv. Det er et snævert syn på kommunalpolitik, hvis vi ikke kan arbejde for noget, som skal ændres af andre, fordi så meget er bestemt andre steder.

- I skriver, at den kraftige reduktion i kommunens personale har ført til stress og dårligt arbejdsmiljø hos blandt andre social- og sundhedpersonale, dagplejere og lærere. Er det jeres opfattelse, at der stadig er dårligt arbejdsmiljø for de omtalte faggrupper?

- Det er dårligere. Vi oplever rigtig meget, at de faggrupper går på arbejde med et stort ønske om at gøre det godt for dem, de gør det for. Det er blevet sværere, end det har været. Det er svært at gøre et godt stykke arbejde, når man har syv minutter og så er ude af døren igen.

- Hvordan vil I løse det?

- Hele vores grundholdning er at flyttet penge til kernevelfærden.

- I vil have bedre normeringer i børnehaver, SFO'er og vuggestuer, oplevelseshaver og dyr på alle plejehjem, flere cykelstier, hyppigere, bedre og billigere offentlig transport, lavere brugerbetaling og fripladser til fattige børn på de kommunale musikskoler og modermålsundervisning til flygtningebørn. Men hvor vil I finde pengene til det?

- Det vil vi flere forskellige steder. Vi vil omlægge skatten. Vi vil have personskatten ned og grundskyld og dækningsafgift op. Det vil give et rationale i kommunekassen.

- Hvor mange penge vil det give?

- Mange. Men fordi der ikke er flertal for det, er det svært at få beregnet.

- Har I et realistisk sted at finde pengene, som der kan være flertal for?

- Jeg kan ikke forholde mig til, hvad der er flertal for. Vi skal ikke lave politik med udgangspunkt i, hvad andre vil være med til og ikke være med til.

- Men kan det ikke blive svært at få de her ting gennemført, når jeres løsning til at finde pengene er en, som de andre ikke vil være med til?

- Ja, men det kan man sige om alle former for mål. Men derfor er det stadig det, vi ønsker. Politik giver ikke mening, hvis vi kun ønsker det, vi kan få gennemført. Vi vil også have fjernet penge fra administration til det, borgerne oplever. Der er mange små steder, man godt kan flytte penge fra til kernevelfærd. Vi skal have kulegravet, hvor vi bruger penge, og hvor vi kan lade være med at bruge dem. Det er vi enige om alle 29. Jeg tror ikke, der er nogen i byrådet, som synes kernevelfærden i Assens Kommune er ok. Vi er en af danmarks billigst administrerede kommuner, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan blive billigere.

- Enhedslisten er imod skolelukninger ifølge jeres valgprogram. Hvorfor var I så alligevel med til at lukke skoler i år?

- Principielt synes vi jo, at det, der er, skal bestå. Men for det første mener vi, at det kan blive for småt. Lige nu er grænsen sat til 100 elever. Hvis vi kommer under det, så vil det faglige, pædagogiske og sociale miljø for børn blive for småt. De har også ret til jævnaldrende klassekammerater. Den anden del er, at de små enheder har langt færre penge at drive skole for. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke synes, det gør ondt at lukke skoler eller daginstitutioner. For det gør vi.

  • Af:

    Færdiguddannet som journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i januar 2016. Jeg har siden da vikarieret på Fyens Stiftstidendes redaktion i Ringe og Assens, hvor jeg blandt andet skriver om samfund, erhverv og krimi.

Mere om emnet

Se alle
Enhedslisten: Charlotte skal være borgmester

Enhedslisten: Charlotte skal være borgmester