Hagenskov: I det smukke landskab ved herregården Hagenskov ligger som en rest af 1700-tallets romantiske park Hagenskov Voldsted med lindelysthus og pyramidehøj.

Under den romantiske fernis gemmer sig imidlertid en regulær middelalderborg med en kongelig fortid og dramatisk historie, der fortæller om Sydvestfyn i middelalderen. Museumsinspektør Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer, er historisk guide på denne tur, der er en af fire, som Odense Bys Museer arrangerer søndag 30. april klokken 9.30-11.

Søndagen er udnævnt til Fortidsmindedag. (pcb)