At arbejde med mennesker. I hele sit arbejdsliv har Ellen Trankjær arbejdet med mennesker.

Det var det hun ville, da hun uddannede sig til socialpædagog i 1977.

- De første år arbejdede jeg blandt andet med Damp-børn, fortæller Ellen Ellen Trankjær.

Det stoppede hun med, fordi vilkårene for at arbejde med børn blev stedse ringere på grund af besparelser.

I 984 begyndte Ellen Trankjær at arbejde med alternative behandlingsformer som massage og akupressur.

Siden har hun uddannet sig til kranio-sakral terapeut og til NLP psykoterapeut.

I en del år arbejdede hun på Kræftens Bekæmpelses rehabiliteringshjem på Dallund Slot i Søndersø, men siden det lukkede, har hun kun stået på egne ben med klinikker i sundhedshuset i Haarby, hvor hun har lokalefællesskab med Hanne Leth Svendsen, som også har en fortid på Dallund Slot, og i Aarup, i et baghus til den tidligere optikerforretning i Bredgade, hvor Frøken Barber tidligere har haft sslon.

Selv om Ellen Trankjær har skiftet spor i sit arbejdsliv, er der dog en rød tråd.

- Dengang jeg uddannede mig til socialpædagog, lærte jeg, at den ypperste opgave var at gøre sig selv overflødig. Sådan ser jeg fortsat på det, siger Ellen Trankjær.

  • Kolofon

    Af:

    Journalist ved Jyske Fynske Mediers Assens-redaktion. Uddannelse: Kontoruddannelse, historie og samfundsfag ved Aarhus Universitet, voksenunderviser ved Odense Seminarium. Arbejdet som bl.a. kontorassistent, postassistent, totalisatorfunktionær,vicevært, arbejdsmand, støberiarbejder, lærer på vuc og tekniske skoler og aftenskoleunderviser. Freelancejournalist på LokalAvisen Assens i 2000, og siden da som journalist i Fyens Stiftstidende-koncernen med arbejdssted i hhv. Tommerup St. og Assens. Stammer fra Aarhus, men har boet i Aarup siden 1997 og gør det sammen med kone, søn og kat.