Skolernes kvalitetsrapport viser, at andelen af elever i Assens Kommune med gode resultater i dansk og matematik i de nationale tests ligger under landsgennemsnittet på de fleste klassetrin.

Eleverne i Assens Kommunes folkeskoler er blevet dårligere til at regne, læse og skrive.

I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport, som er blevet offentliggjort, og som viser opgørelser over elevernes resultater i de nationale tests i skoleåret 2016/17. Resultaterne er faldet siden skoleårene 2015/16 og 2014/15.

Den nye rapport viser desuden, at karaktergennemsnittet for folkeskoleelever i Assens Kommune generelt er faldet, at flere børn ekskluderes, og at den faglige trivsel er dalende.

Skolernes kvalitetsrapport

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes hvert andet år. Det er tredje gang, der laves kvalitetsrapport for folkeskolerne i Assens Kommune, efter den nye folkeskolereform trådte i kraft.Rapporten betragtes som et resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skoleområdet i Assens Kommune.

Kvalitetsrapporten vurderer blandt andet resultaterne fra de nationale tests, resultater af trivselsmålinger, karaktergivning og overgang til ungdomsuddannelse.

De kommunale resultater bliver sammenlignet med landsgennemsnittet.

Kilde: Assens Kommune

Især resultaterne i dansk og matematik bekymrer Karsten Jørgensen, som er næstformand i Vestfyns Lærerkreds - også selvom resultaterne ser bedre ud, når der korrigeres for socioøkonomiske faktorer som elevernes baggrund.

Karsten Jørgensen bemærker, at Assens Kommune er den kommune på Fyn, der bruger færrest penge pr. elev i folkeskolen. Helt præcist 62.599 kroner pr. elev i 2017.

- Skolerne løfter egentlig eleverne over forventning, når man tænker på den økonomiske situation på skolerne. Men noget, jeg har bidt mærke i, er, at støtte, inspiration og faglig trivsel ligger under landsgennemsnittet (i rapporten, red.). Det er afgørende, at skolerne har mulighed for at understøtte svage elever. Med den stramme økonomi har man skåret voldsomt i vejlederkorps og støttefunktioner på skolerne, og det er i høj grad bekymrende, fastslår han.

Tilskud bortfalder

I budgettet for 2018-21 blev planlagte besparelser på skoleområdet annulleret, men stadigvæk mister området 14,6 millioner kroner i statsligt tilskud til implementering af folkeskolereformen, som bortfalder.

Mogens Mulle Johansen, som er formand for udvalget for Uddannelse, Børn og Familie, mener ikke, at man kan sætte lighedstegn ved, at Assens Kommune har det billigste skolevæsen og de faldende resultater, da Assens Kommune først lige er blevet den billigste kommune på Fyn.

- Så hvis økonomien har stor betydning, vil vi se det de kommende år, siger han.

Forskel på elever

Der er også positive ting at tage fat i i skolernes kvalitetsrapport for 2016/17. Blandt andet ligger andelen af elever i Assens Kommune, som begynder på en ungdomsuddannelse, over landsgennemsnittet. 97 procent forventes ifølge rapporten at gennemføre en ungdomsuddannelse. Regeringens målsætning ligger på 95 procent.

- Jeg synes, der står rigtig mange positive ting. Selvfølgelig er der nogle ting, man skal tage fat i, men skolerne skriver også, at de har nogle indsatsområder, de skal arbejde videre med. Rapporten er et godt værktøj for os som politikere og for skolerne, mener Mogens Mulle Johansen.

Han er godt tilfreds med elevernes præstationer, fordi der netop skal tages højde for socioøkonomiske faktorer.

- Der er forskel på elevsammensætningen i Assens Kommune og en nordsjællandsk kommune, siger han som eksempel og nævner, at Assens Kommune blandt andet har forholdsvis mange flygtningebørn, som ikke nødvendigvis behersker det danske sprog fra begyndelsen.

- De resultater tæller også med, påpeger han.

  • Andersen_Lærke_bjørn

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Assens og på LokalAvisen Assens. Jeg har været ansat på Fyens Stiftstidende siden 2011 og skriver primært om skole og uddannelse samt arbejdsmarked. Jeg er uddannet fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 2010. Jeg bor i Assens sammen med min mand, som er pædagog og arbejder på et opholdssted i Brenderup.

Mere om emnet

Se alle
2
Udvalgsformand om skolerapport: - Jeg er ikke så nervøs

Udvalgsformand om skolerapport: - Jeg er ikke så nervøs

Aarupskolen klarer sig godt: Trivsel er fundamentet

Aarupskolen klarer sig godt: Trivsel er fundamentet