INDSIGT

Forsker i arbejdsret ved Syddansk Universitet adjunkt Christian Højer Schjøler vurderer, at Emil Raun har misbrugt sin funktion, da han fik unge fra bostedet Storskoven til at arbejde i sin private bolig til 31 kroner i timen. Det er muligvis også ulovligt, lyder det.

- Er det ulovligt, at forstanderen har fået de unge fra bostedet til at arbejde for sig i sit private hjem til 31 kroner i timen?

- Hvis pengene er betalt af bostedet, har han finansieret sin egen renovering med bostedets midler, og det er misbrug af offentlige midler. Det kan du kalde ulovligt. Hvis han selv har betalt, er det muligvis også ulovligt. Uanset er det på mange leder og kanter en meget uheldig sammenblanding af private interesser og hans arbejde som forstander. Han misbruger sin funktion til at få arbejdskraft på en privat ejendom til en løn, som er under den fastsatte i overenskomsterne for ufaglærte. Hvis han selv har hyret dem, skal der foreligge ansættelseskontrakter afhængig af arbejdstiden og ansættelseslængden, og der skal være indeholdt skat af lønnen. Han må kunne dokumentere det, hvis han selv har betalt.

- Hvorfor er der forskel på, om de unge arbejder til 31 kroner i timen på bostedet eller i forstanderens private bolig?

- På bostedet er "arbejdet", som de unge udfører, en del af det socialpædagogiske arbejde med de unge i institutionens regi. Det primære formål er derfor at styrke og understøtte den unges motivation og arbejdsevne. Det socialpædagogiske formål mangler, hvis arbejdet består i at renovere forstanderens eget hus, og derfor skal man for det første finde ud af, hvem der har betalt og hvorfor. Hvis bostedet har betalt, har bostedet i realiteten finansieret renovering af hans hus. Hvis det er ham selv, der har betalt, vil jeg mene, det er en usaglig sammenblanding af interesser. Han misbruger sin funktion til få billig arbejdskraft. Det er ikke en normal aktivitet for de unge at arbejde på en leders private ejendom.

- Har det en betydning, at der er tale om udsatte unge?

- Ja, der er tale om unge beboere, som er formentlig er socialt sårbåre og let påvirkelige. Man kan ikke forvente, at de er i stand til at skelne mellem almindeligt arbejde og arbejdet i institutionens regi. Dernæst burde de unges forældre eller værger være spurgt om accept, når der var tale om arbejde uden for instutionens regi. Der er endvidere meget stramme regler for, hvad unge ned til 13 år må udføre af arbejde i følge arbejdsmiljøloven.

- Skal der betales skat af de unges arbejde, når timelønnen blot er 31 kroner?

- Det er en lønindkomst som al muligt andet arbejde. De har personlige fradrag, som kan bruges. Hvis bostedet har betalt, har det finansieret renoveringen af hans hus. Det er et gode, som han skal beskattes af. Hvis han har hyret dem, må han karakteriseres som arbejdsgiver for dem. Han skal kunne dokumentere, at indkomsten er indberettet, og at de var forsikret mod arbejdsskader.

  • Af:

    Færdiguddannet som journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i januar 2016. Jeg har siden da vikarieret på Fyens Stiftstidendes redaktion i Ringe og Assens, hvor jeg blandt andet skriver om samfund, erhverv og krimi.

Mere om emnet

Se alle
Ung beboer om arbejde i forstanders villa: Det var en vennetjeneste

Ung beboer om arbejde i forstanders villa: Det var en vennetjeneste

7
Udsatte unge på bosted satte leders millionvilla i stand: Fik 31 kroner i timen

Udsatte unge på bosted satte leders millionvilla i stand: Fik 31 kroner i timen

3
Tidligere forstander lånte af bosted: Har også dårlig økonomi i egne selskaber

Tidligere forstander lånte af bosted: Har også dårlig økonomi i egne selskaber