Naturstyrelsen afviste i første omgang vådområde, fordi kvælstofreduktionen var for stor i forhold til målsætningen

Assens: De var meget overraskede i Natur og Miljø-afdelingen på rådhuset i Assens, da de fik Naturstyrelsens afslag på etablering af et 116 hektar stort vådområde ved Aborg Minde lidt nord for Assens.

Der var arbejdet med projektet i fem år, 22 involverede lodsejere havde sagt ja til at afgive jord til projektet - Naturstyrelsen var taget i ed - det var ok at samle flere mindre projekter fra Lillebælts opland til ét stort ved Aborg Minde.

Det var det bare alligevel ikke, da det kom til stykket.

Naturstyrelsen indstillede projektet til et afslag med den begrundelse at kvælstofreduktionen var for stor i forhold til målsætningen for området.

Afslaget viser sig at bunde i de støttemidler der er til rådighed mere end spørgsmålet om det tilbageholder for lidt eller for meget kvælstor. Sidste år fik Naturstyrelsen ansøgninger for mange flere penge end der var til rådighed.

I år er der flere penge at gøre godt med, og Assens-projektet vil blive indstillet til positiv behandling denne gang.

Erfaringer fra et vådområde i Haarby, der blev indviet for godt et år siden, viser at det har stor betydning for fuglelivet. Der er i 2015 registreret 106 fuglearter ved vådområdet, hvoraf mange ikke kom der før etableringen.

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.