På samtlige skoler med udskoling i Assens Kommune har pigerne et højere snit, og flere steder er der tale om markante forskelle på mellem to og tre karakterpoint. På Tommerup Skole fik drengene i 9. klasse sidste år således et snit på 4,4, mens pigerne fik 7,3.

Hvis du er pige og går i en folkeskole i Assens Kommune, er sandsynligheden for, at du får gode karakterer markant højere, end hvis du er en dreng. På samtlige udskolingsskoler i kommunen fik pigerne i 9. klasse sidste år et højere snit end drengene i 9. klasse. Størst er forskellen på Tommerup Skole, hvor pigernes karaktergennemsnit i de bundne prøvefag var 7,3 mod drengenes 4,4. Det viser kvalitetsrapporten for kommunens folkeskoler, som alle kommuner er forpligtede til at offentliggøre i løbet af foråret.

Skolernes kvalitetsrapport

Skolernes kvalitetsrapport udarbejdes hvert andet år. Det er tredje gang, der laves kvalitetsrapport for folkeskolerne i Assens Kommune, efter den nye folkeskolereform trådte i kraft.Rapporten betragtes som et resultat- og styringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skoleområdet i Assens Kommune.Kvalitetsrapporten vurderer blandt andet resultaterne fra de nationale tests, resultater af trivselsmålinger, karaktergivning og overgang til ungdomsuddannelse.De kommunale resultater bliver sammenlignet med landsgennemsnittet.Kilde: Assens Kommune

På Tommerup Skole har skoleleder Kirsten Møller igennem flere år oplevet, at drengene halter bagud på karakterer.

- Det kan svinge lidt, men generelt præsterer pigerne bedre. Hvor vi tidligere så, at drengene klarede sig en smule bedre end pigerne i naturfagene, har det heller ikke været tilfældet de seneste år. Der klarer pigerne sig også bedre nu, siger hun.

- Havde det svært fagligt

Kirsten Møller forklarer, at der på den omtalte årgang har været 3 ud af i alt cirka 20 drenge, som har haft det meget svært fagligt og er endt med karakterer omkring 02, fordi skolen ifølge hende ikke har formået at løfte dem nok. Men det er ikke hele forklaringen på den store forskel i drengenes og pigernes karaktergennemsnit, mener hun.

- Matematik er blevet et fag med tekst, som er problemløsende og undersøgende. Du skal kunne læse for at forstå opgaven. Geografi, fysik og kemi er lagt sammen, så eleverne skal tænke abstrakt og se sammenhænge på tværs. Drenge vandt på den gammeldags fysik, hvor de for eksempel skulle eksperimentere med kolber. Det er der mindre af i dag, siger hun.

- Vi vil arbejde med det

Skolelederen på Tommerup Skole ærgrer sig over, at skolen er topscorer, når det gælder forskellen i karakterer. Det vil hun nu forsøge at ændre på.

- Vi skal se på, om vi løfter den problematik godt nok. Vi vil gerne give børnene lige chancer, og vi vil gerne udnytte drengenes fulde potentiale. De er ikke dummere end pigerne, og der er noget, der tyder på, vi ikke får udnyttet deres potentiale. Vi skal analysere på vores læringsmiljø, og jeg vil også se, om vi for eksempel kan få flere praktikaftaler med virksomheder. Jeg har ikke løsningen, men det er noget, vi vil arbejde med, siger hun.

I skolernes kvalitetsrapport ses det også, at færre drenge end piger forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan blive yderligere forstærket af den nye gymnasiereform i 2019, som tilsiger at elever i grundskolen skal have et snit på 5 for at blive vurderet egnede til gymnasiet. Det vil den gennemsnitlige dreng på Tommerup Skole ud fra sidste års gennemsnit ikke kunne leve op til.

Piger laver flere lektier

Camilla Theill og Jeppe Boye Jensen går begge i 9. klasse på Tommerup Skole. De mener, forskellene i pigernes og drengenes karaktergennemsnit kan skyldes, at pigerne er mere engagerede.

- Vi keder os hurtigere, og det går hurtigere op i hat og briller. Pigerne sidder og øver sig i at skrive og tegne, fordi de gerne vil have gode resultater. Vi går mere op i at have det sjovt imens, siger 15-årige Jeppe Boye Jensen, som trods sit høje karaktergennemsnit, vurderer, at han har et lavere ambitionsniveau end pigerne.

15-årige Camilla Theil er enig i Jeppe Boye Jensens forklaring.

- Pigerne er også bedre til at få lavet lektier. Drengene bliver nemmere forstyrret og bruger ikke så meget tid på det, siger hun.

  • Af:

    Færdiguddannet som journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i januar 2016. Jeg har siden da vikarieret på Fyens Stiftstidendes redaktion i Ringe og Assens, hvor jeg blandt andet skriver om samfund, erhverv og krimi.

Mere om emnet

Se alle
Fem gode råd: Sådan kan lærere løfte drenges motivation

Fem gode råd: Sådan kan lærere løfte drenges motivation

Ekspert: Der mangler eksperimenterende læring

Ekspert: Der mangler eksperimenterende læring

Kampen med bogstaverne: Djævelen siger, du dur ikke til noget!

Kampen med bogstaverne: Djævelen siger, du dur ikke til noget!