Der er alternative løsninger til dyr kloakseparering

160 havde tilmeldt sig mødet om Assens Kommunes spildevandsplan, der blandt andet indebærer kloakseparering over alt i kommunen, hvor det ikke allerede er sket. Foto: Lise Wolf

Der er alternative løsninger til dyr kloakseparering

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Mange borgere står over for regninger, der kan ryge op mellem 50.000 og 100.000 kroner, når regn- og spildevand skal separeres på deres grund. Assens Forsyning kunne have valgt en billigere løsning, mener Lars Skjærris.

Hvis ikke Assens Forsyning valgte den dyreste løsning - at separere og rørlægge regn- og spildevand og dermed håndtere det under jorden - men overvejede alternativer, så kunne de borgere, der de kommende år skal separere på deres grund slippe med udgifter, der er halvt så store som dem, de nu står overfor. Det mener Lars Skjærris, Aarup, og han prøvede på borgermødet mandag i Fyrtårn Tommerup at tale for, at man overvejede andre løsninger.

Lars Skjærris indkasserede mødets eneste klapsalve, da han slog til lyd for, at man håndterede regnvandet oven på jorden i stedet for. Det ville ifølge ham kunne bringe udgiften for den enkelte borger ned på 25.000 kroner i stedet for de 50.000-100.000 kroner, det ifølge Lars Skjærris vil koste at kloakseparerre på egen grund. Og hvis Assens Forsyning også anvendte de såkaldte LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand red.) ville udgiften pr. kubikmeter spildevand måske ikke skulle hæves til 70 kroner/kubikmeter, påpegede han.

Lars Skjærris har i sit arbejdsliv været med til at lave den slags spildevandsløsninger flere steder i landet - på Fyn blandt andet i Nørre Aaby.

Det nye renseanlæg
Assens Forsyning vil bygge et nyt centralt renseanlæg, der skal erstatte de otte eksisterende. Det bliver bygget til 100.000 p.e. (personenheder) med mulighed for at udvide til 150.000 p.e. Det giver virksomheder bedre mulighed for at udvide end den nuværende løsning. Et nyt anlæg er også ifølge Assens Forsyning billigere at bygge end at renovere de gamle. Renseanlægget indvies efter planen i september 2020.Det nye anlæg skal kun modtage spildevand. Derfor skal regn- og spildevand adskilles de steder, hvor det ikke er sket.

Planen for det ser med forbehold for ændringer således ud:

2018-19: Flemløse/Voldtofte og Skallebølle

2018-20: Haarby

2020-21: Turup

2022-23: Bred

2021-24: Vissenbjerg

2023-26: Aarup

2018-27: Assens

I forbindelse med kloaksepareringen i offentlig vej, skal husejere også separere på egen grund og for egen regning.

Renseanlæggene nedlægges i takt med separeringen, og der etableres afskærende ledninger til anlægget i Assens.

Ser på konkrete forslag

På mødet mandag medgav Gunilla Ørbech, Assens Kommune, at det kunne være fornuftigt at se på alternative løsninger, og hvad der er muligt i de enkelte områder, når projektet bliver mere konkret. Men det blev også nævnt, at det kan være svært at håndtere regnvandet i den fynske lerjord.

- Men de snakker om faskiner (en underjordisk beholder, hvor vandet opsamles og siver ud fra red.) og nedsivning. Det ønsker vi slet ikke på Fyn, hvor grundvandet står højt. Man skal lave regnvandsbede eller bassiner og bruge veje, søer og åer som recipienter, påpeger Lars Skjærris.

Ikke imod alternativer

Men hvis vejene skal tage imod vandet fra private grunde, så skal rørene her dimensioneres efter det, og så er det ikke sikkert, at man opnår den besparelse, man forestiller sig, siger drifts og projektchef i Assens Forsyning Michael Dissing Nielsen. Private kan heller ikke pålægges at håndtere regnvandet på egen grund, fordi de en gang har betalt for at få det håndteret, og hvis de vælger det, skal de så til gengæld også have op til 24.000 kroner tilbage.

Michael Dissing Nielsen understreger, at forsyningen ikke er imod alternative løsninger, man vil bare gerne have den bedste.

- Vi kigger hver gang på, hvad der er den rigtige løsning og bruger også en LAR-løsning i for eksempel Tommerup og i nye udstykninger, siger han. Når det gælder større byområder, så er kan det til gengæld være en udfordring.

- På offentlige arealer er det ekstremt svært. Men i Tommerup laver vi for eksempel skybrudsveje, siger Michael Dissing Nielsen. Skybrudsveje er veje, hvor man lader vandet løbe på overfladen, i stedet for i rør, når kloakken ikke kan håndtere det.

- Det kræver, at der er en grøft eller andet, der kan tage imod vandet, og vi skal være sikre på, at vi undgår oversvømmelser, siger han.

Der er alternative løsninger til dyr kloakseparering

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce