Ideen om et samarbejde mellem skoleelever og ældre bruger af Daghjemmet på Korsvang kommer fra daghjemmet.

Assens: Initiativet til "Mad mellem generationer", et samarbejde mellem et madkundskabshold på Assensskolen og en gruppe brugere af Dagcentret Korsvang i Assens, kommer fra dagcentret, fortæller ergoterapeut Sarah Momme Andersen.

- Vi har iværksat det, fordi vi gerne ville nytænke det frivillige og samarbejdet på tværs. De frivillige er ofte pensionister eller dagplejemødre, der kommer med babyer. Det er givende, men passivt for vores borgere, siger Sarah Momme Andersen.

Derfor var tanken: hvem kan vi få ud, som kan give modspil.

- De 13-14-årige har både masse af gå-på-mod og masser at lære, mener Sarah Momme Andersen.

Uddannet demensvenner

Omkring halvdelen af brugerne af daghjemmet er demente. Derfor blev eleverne fra Assensskolen som det første uddannet som demensvenner, og lærte således, hvordan man griber det an, hvis man for eksempel møder en person med demens i byen, der ikke kan finde hjem eller på anden måde har brug for hjælp.

- Halvdelen er demente, men fælles for dem er, at de har brug for personlig assistance og støtte og struktur i hverdagen. De kan huske følelser, husmoderråd og de kan skrælle kartofler. Det sidder stadig i bevægeapparatet, siger Sarah Momme Andersen.

Det er ikke kun den ene vej, at projektet giver noget - også de unge får noget igen.

- Det er hyggeligt og en god oplevelse, for man gør de andre glade, siger Alan Bidu fra 7. klasse på Assensskolen.

  • Wolf_Lise

    Af:

    Journalist, Assens-redaktionen. Arbejder p.t. mest med miljø, infrastruktur, planlægning. Før redaktionerne i Assens og Tommerup fusionerede i forbindelse med kommunalreformen var jeg på Tommerup-redaktionen, hvor jeg beskæftigede mig med alle stofområder. Bor i Tommerup St.