Glamsbjerg: Onsdag 21. marts klokken 19 holder Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivforening generalforsamling i lokalerne Søndergade 3A.

Bagefter - klokken 20 - blænder foreningen op for en film fra dronningebesøget i 1984. Alle er velkomne til at overvære filmforevisningen. /EXP