GLAMSBJERG: Byrådet i Glamsbjerg må have været tæt på at slå ny rekord i hurtige rådsmøder tirsdag eftermiddag.

Meddelelser, et par ordinære punkter, beretninger fra udvalgene og spørgetid med et enkelt kritisk spørgsmål fra ældrerådsformand Inge Maj blev alt sammen klaret indenfor 10 minutter.

Inge Maj ville vide, om det ikke er muligt at få telebussen til at køre ad Toftevej, så f.eks. gangbesværede derfra ikke er nødt til at gå ud til Assensvej.

Borgmester Ankjær Stenskrog (V) lovede, at der vil blive set på sagen.

Socialudvalgsformand Winnie Fagerberg (S) oplyste, at begge kommunens plejehjem lige nu oplever en meget stor søgning. Alle disponible sengepladser er i brug, og det har været nødvendigt at ansætte ekstra personale. Hvad der er årsagen til det store behov netop nu, kunne udvalgsformanden ikke forklare.

De egentlige dagsordenspunkter gjaldt en tilsynsrapport fra Told og Skat om personskatter og arbejdsmarkedsbidrag, og at det var på tide at tilmelde sig Kommunernes Landsforenings delegeretmøde i Aalborg.

Det meget korte rådsmøde var lagt ind mellem to lukkede temamøder. Et om den specialpædagogiske indsats for børn og unge, og et om kommunens boligpolitik blandt andet i relation til fremtidens storkommune.