Borgmester i kamp mod kystnær vindmøllepark: Vil have ændret lovgivningen

Søren Steen Andersen (V) er stor modstander af Sønderborg Forsynings planer om at placere havmøller ud for Helnæs. Akrivfoto: Peter Leth-Larsen

Borgmester i kamp mod kystnær vindmøllepark: Vil have ændret lovgivningen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), mener lovgivningen skal ændres, så vindmøller i havet ikke må opsættes tættere end 20 kilometer på kysten. I dag går grænsen ved fire kilometer.

Fire kilometer. Så lang skal afstanden ifølge lovgivningen være mellem vindmølleparker på havet og kysten i dag.

Men det er slet ikke nok, mener Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, der er stor modstander af den vindmøllepark Sønderborg Forsyning vil etablere fire kilometer ud fra kysten på Helnæs.

Vindmølleparken
Lillebælt Syd kan blive navnet på en kystnær vindmøllepark i et område omtrent midt i Lillebælt mellem Lavensby Strand og Helnæs. I oplægget er der cirka fire kilometer fra hver kyst til nærmeste havmølle.

Der er blevet ansøgt om mulighed for at opføre en vindmøllepark med en kapacitet på op til 160 megawatt. Det svarer til 50.000-80.000 husstandes forbrug.

Vindmølleparken Lillebælt Syd vil derved kunne dække hele Sønderborg Kommunes behov for vedvarende energi og hjælpe kommunen med at indfri sit mål om at være CO2-neutrale i 2029.

Bitten & Mads Clausens Fond og Linak bakker sammen med Energinet.dk og Sønderborg Kommune op med finansiering af forundersøgelsen.

Borgere i kommuner med kysttilslutning inden for 16 km fra opstillingsstedet vil få tilbudt ejerandele i vindmølleparken, hvis den bliver opført.

Energistyrelsen gav den 15. juni 2017 tilladelse til at påbegynde forundersøgelser og miljøkonsekvensvurdering til opførelsen af en vindmøllepark i det sydlige Lillebælt.

Kilde: Lillebælt Syd
Vindmøllerne på billedet er 180 meter høje og er placeret fire kilometer fra kysten. Det er samme afstand, som Sønderborg Forsyning  gerne vil placere vindmøller i Lillebælt ud for Helnæs. 
Foto: Energistyrelsen (rapport fra juni 2012 vedrørende kystnære havvindmølleplaceringer)
Vindmøllerne på billedet er 180 meter høje og er placeret fire kilometer fra kysten. Det er samme afstand, som Sønderborg Forsyning gerne vil placere vindmøller i Lillebælt ud for Helnæs. Foto: Energistyrelsen (rapport fra juni 2012 vedrørende kystnære havvindmølleplaceringer)

- Grænsen bør være mindst 20 kilometer. Vindmøller er dominerende, når de er så høje. Det burde man fra lovgivningsmæssig side lave om og lave grænsen meget længere. Danmark er et lille land med en masse små fjorde og bælter. Havmølleparker hører til langt ude i Kattegat eller i Nordsøen, siger han.

Borgmesteren undrer sig over, at der ikke er flere restriktioner for vindmøller, når der ifølge ham er mange restriktioner, hvis man ønsker at bygge på kysten.

- Ironisk nok må man knap nok opføre et to meter højt ishus på land, men ude på vandet kun fire kilometer fra kysten, må man etablere 250 meter høje vindmøller, siger Søren Steen Andersen.

Vil have politikere i tale

Han forsøger nu at få sine kontakter i Folketinget i tale om emnet. Det kan være første skridt på vejen mod en ny lovgivning, mener han.

- Det er mange sommerhusejere og boligejere, som får fornøjelsen af de her vindmøller mange år frem. Det skal man tænke over som øverste planmyndigheder i landet. Det her har givet meget uro andre steder i landet, og der vil fremadrettet komme en del konflikter om det. Derfor bør man placere store og effektive havmølleparker, hvor de ikke generer nogen, siger han.

Borgmesteren har tidligere henvendt sig til borgmesteren i Sønderborg Kommune for at fortælle, at flertallet i Assens Kommunes byråd er meget imod projektet.

- De har skubbet vindmølleparken så langt op i deres baghave, at det rammer vores forhave. Set fra mine øjne er det vigtigt med grøn energi, men Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune kunne bruge de samme penge på at købe sig ind i et af de større projekter langt ude på havet, i stedet for at etablere deres eget til stor ugunst for nabokommunen, hvor en masse mennesker får spoleret deres udsigt, siger han.

- Træk stikket

Det har heller ikke hjulpet på borgmesterens indstilling til projektet, at Sønderborg Forsyning viste borgerne fejlagtige kort over, hvor vindmølleparken skulle være.

- Det er klart, at man er nødt til at lægge det rigtige materiale frem. Ellers spilder man folks tid. Det er et stærkt uheldigt projekt i det hele taget. Det bidrager ikke særlig godt, at man ikke fremlægger det rigtige materiale. Så må man lave høringen om, siger Søren Steen Andersen.

Han håber, det i næste omgang vil blive det rigtige materiale, kommunen skal afgive høringssvar til. Aller helst ser han, at projektet skrinlægges helt.

- De burde trække stikket på det her projekt og finde ud af, om de ikke kan placere deres penge klogere. De kan sagtens finde samme CO2-reduktion et andet sted, siger han.

Borgmester i kamp mod kystnær vindmøllepark: Vil have ændret lovgivningen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce