Assens Kommune om gammel sø: Det er ikke en sø

Helle Jensen har ejet Mullerødvej 17 siden 2008, og der har ifølge hende altid været en sø i bunden af haven. Men det er ikke en sø, fastslår Assens Kommune nu. Foto: Kim Rune

Assens Kommune om gammel sø: Det er ikke en sø

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Helle Krummedige har siden 2008 haft en ejendom i Mullerød med en sø i haven. Nu siger, Assens Kommune, at det ikke længere er en sø, og en medarbejder har i ifølge Helle Krummedige ændret på historien for at kunne pålægge hende at vedligeholde et dræn.

Mullerød: Nede i et hjørne af Helle Krummediges have på Mullerødvej 17 er der en sø. Eller det hævder i hvert fald Helle Krummedige. Her har hendes børn, da de var yngre, haft en tømmerflåde, og de har svævet over vandspejlet i svævebane. Hun er glad for sin sø, selv om den også gør det lidt besværligt at slå græsset, og hun nyder både dyre- og plantelivet med frøer, der kvækker og fugle, der kvidrer. Et stort gammelt piletræ skygger for en del af søen, og senere på året kan man se både dunhammer og vandliljer, fortæller Helle Krummedige.

Men det er slet ikke en sø, hævder Assens Kommune, der ellers så sent som i juli 2018 også betragtede vandspejlet som en beskyttet sø. Nu bliver den kaldt en temporær opstuvning af vand, og så gælder der andre regler, end hvis det var en sø, beskyttet af Narturbeskyttelseslovens §3. Når det ikke er en sø, kan Helle Krummedige for eksempel pålægges at vedligeholde et dræn fra "opstuvningen", som hun indtil i sommer ikke vidste eksisterede. Sådan som Helle Krummedige udlægger det. Assens Kommune fastholder imidlertid, at selvom vandspejlet i Helle Krummediges Have var en sø, kunne hun pålægges at dræne.

Som dokumentation for, at det ikke er en sø bruger Assens Kommune flere luftfotos og iagttagelser af vegetationen omkring den. Men Kærhavegaard, som Helle Krummediges ejendom hedder, stammer fra slutningen af 1700-tallet, og også på gamle kort optræder søen, fortæller hun. Det samme er tilfældet, hvis man søger på adressen på Grundkort Fyn.

Helle Krummedige har haft en sø i baghaven, lige så længe, hun har boet i Mullerød. Men det er Assens Kommune ikke enig i. Foto: Kim Rune
Helle Krummedige har haft en sø i baghaven, lige så længe, hun har boet i Mullerød. Men det er Assens Kommune ikke enig i. Foto: Kim Rune

Vand er naboens problem

Hele historien begyndte med, at Helle Krummediges nabo i nummer 15 havde problemer med vand på sin grund, når vandstanden i søen blev for høj.

En nu afdød nabo henvendte sig juni 2010 til Assens Kommune med et tilsvarende problem. Han mente, at kommunen måske havde andel i det, fordi den var begyndt at lede mere regnvand til søen end tidligere.

Naboen fik ifølge notatet fra en besigtigelse dengang i 2010 at vide, at han skulle modtage vand fra den højereliggende Kærhavegaard (Helle Krummediges ejendom red.), og at han havde vedligeholdelsespligten i forhold til vandløbet på sin grund. Naboen blev desuden orienteret om, at hvis det var en beskyttet sø, var den beskyttet mod tilstandsændringer

Helle Krummedige har eller havde en sø, der var beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Men hun har også en nabo, der er træt af, at søen er medvirkende til, at hans grund af og til bliver våd. Han dræner og med et er hendes sø væk. Kommunen ophæver beskyttelsen og siger bagefter, at det ikke var en rigtig sø. Foto: Kim Rune
Helle Krummedige har eller havde en sø, der var beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Men hun har også en nabo, der er træt af, at søen er medvirkende til, at hans grund af og til bliver våd. Han dræner og med et er hendes sø væk. Kommunen ophæver beskyttelsen og siger bagefter, at det ikke var en rigtig sø. Foto: Kim Rune

- Medarbejder lyver

Den beskrivelse ændrer sagsbehandleren imidlertid, da den nye ejer af Mullerødvej 15, i sommeren sidste år henvendte sig til Assens Kommune, fordi der igen var problemer med vand fra søen.

Helle Krummedige skriver i september til sagsbehandleren:

- Da den nye ejer af Mullerødvej 15 henvender sig til kommunen i 2018, er det nøjagtigt den samme problemstilling, det drejer sig om. Det underlige er, at du som sagsbehandler ikke bare henviser til notetat fra 2010 og lukker sagen der.

Notatet fra 2010 bliver slet ikke nævnt i 2018. Det har Helle Krummedige kun set, fordi hun bad om aktindsigt. Istedet er der dukket nogle tegninger og et brev op, som den tidligere - nu afdøde ejer, Gert Løvgren, skrev til den tidligere ejer af nummer 17 i 2005. Heri lægger han op til, at de begge påtager sig ansvar i forhold til afløbet fra søen. I følge sagsbehandleren modtog Assens Kommune dokumenterne i 2010, og de hævdes nu at være de eneste dokumenter fra kommunens besøg på Mullerødvej 15 i 2010. Men hvorfor fremgår det ikke af det notat fra 2010, som Helle Krummedige har fået via aktindsigten, at der var de anlæg, som brevet fra 2005, handler om, det undrer Helle Krummedige.

Det kan ikke passe, at de dokumenter var kendt i 2010, fastslår hun.

- Det er åbenlyst ikke i overensstemmelse med sandheden. Det fremgår klart af Assens Kommunes journaliseringssystem og aktindsigten, at der findes et notat fra 2010 med et helt andet indhold, og at de to nævnte dokumenter ikke er registreret i sagen før april 2018, skriver hun endvidere.

Søen er ikke en sø

Efter nogen diskussion frem og tilbage om, hvem der har pligt til at vedligeholde et afløb fra Helle Krummediges sø, et anlæg, hun hævder ikke at have kendt til og ikke være interesseret i, og et anlæg, som hun mener må indebære, at hendes nabo er omfattet kravet om, at holde en to meter bred bræmme fra bredden af søen fri for dyrkning, bygninger med mere, fordi der så ikke længere er tale om en enkeltmandssø uden forbindelse til vandløb, får Helle Krummedige 29. januar den endelige afgørelse fra Assens Kommune. "Status vedrørende vandhul på matrikel 5a" (Helle Krummediges ejendom).

Heri argumenter Assens Kommune for, at det vandspejl, kommunen hidtil selv har betegnet som en §3-sø, ikke er en sø. Kommunen medgiver, at søer, der kun undtagelsesvis tørrer ud om sommeren, er søer. Helle Krummediges sø var på det tidspunkt helt udtørret efter en lang og tør sommer og en kraftig renovering af drænet både på naboens grund og under Mullerødvej. Men det var ikke en undtagelsesvis udtørring, mener kommunen. Der henvises til, at man på flere luftfotos af ejendommen ikke med sikkerhed kan slå fast, at der er en sø. Konklusionen er kort sagt, at Helle Krummedige ikke har en sø, men kun en midlertidig opstuvning af vand på sin grund.

Hvis hun ønsker at etablere en sø, skal hun søge om tilladelse til det.

- Det vil sige, at de kan komme i morgen og kræve, at jeg søger om tilladelse til at have søen, og jeg har bare prøvet ikke at komme i klemme, konstaterer Helle Krummedige.

- Det er i orden, at naboen dræner, men jeg står af, når man vil pålægge mig at sørge for, at han ikke har vand i sin have, siger hun.

Hun undrer sig samtidig over, at kommunen her "nedlægger" en sø, mens den på andre tidspunkter, som hun oplever det kommer efter landmænd, hvis de ikke lader et vandhul med to dunhammere stå på deres mark.

Assens Kommune om gammel sø: Det er ikke en sø

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce