Assens Kommune: Så er søen færdig

Lars Voldsgaard, hvis datter fik en landzonetilladelse til at anlægge en sø her ved Solevadvej ved Frankfri tilbage i marts, har nu ifølge Assens Kommune etableret søen (på den bare, lyse mark). Søen skulle ellers have været færdigetableret i løbet af tre uger i foråret, men er først blevet færdiglavet nu. Flere beboere i området kan ikke forstå, at det skulle - og kunne - tage så lang tid. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Assens Kommune: Så er søen færdig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Men beboere, avisen har talt med, mener ikke at den nye sø ved Solevad vej er færdig. Den har været undervejs siden marts og skulle etableres i løbet af tre uger.

Solevad: Søen er færdig, mener Assens Kommune.

Nej, det er den ikke, mener beboere, avisen har snakket med.

Anlæggelsen af den sø ved Solevadvej ved Frankfri, som har skabt voldsom debat her i spalterne i løbet af året.

Marianne Voldsgaard, der officielt har ansøgt om at anlægge søen, fik 16. november et påbud fra Assens Kommune om at færdiggøre arbejdet med anlæggelsen af søen.

Datoen var senest 6. december. Hvis det ikke skete senest den dag, ville sagen "uden yderligere varsel blive overgivet til politiet", oplyste kommunen til Marianne Voldsgaard, viser et dokument, avisen har set.

Den dato er overholdt, fortæller teknisk designer ved Assens Kommunes Plan og Kultur-afdeling, Mona Nielsen.

- For så vidt angår søen, så er søen færdig, fortæller hun.

- Hvad så med det grus og sten, der stadig ligger derude?

- Det er Regionens myndighedsområde. Det må I snakke med dem om, fortæller Mona Nielsen.

- Men skal det ikke være kørt væk?

- Landzonetilladelsen stiller ikke vilkår om, hvornår grus og sten skal være fjernet, svarer Mona Nielsen.

- Selve søen skal være færdig (6. december, red.). Der skal hullet være gravet og bredderne skal være lavet. Det er, hvad vores påbud går på, siger Mona Nielsen.

Hun fortæller, kommunen var ude at kigge i området i sidste uge.

- Det var færdigt den dag, jeg var derude, fortæller Mona Nielsen.

Derfor har søen været færdigetableret en uges tid. Og kommunen gør ikke mere i forhold til søen, oplyser Mona Nielsen.

Søen ved Solevadvej
Det er Lars Voldsgaard, hvis datter har fået en landzonetilladelse af Assens Kommune til at anlægge en sø på Solevadvej ved Frankfri, som er er talsmand for søprojektet. Men reelt er det ham, der har forestået arbejdet.Når man anlægger en sø gælder:Regionen administrerer ikke tilladelser til søanlæggelser. Det gør kommunen.


I regionen administreres råstofloven derimod, og her afgør man ansøgninger om råstofgravning, dvs. grusgrave.Søen ved Solevadvej må fylde 5000 kvadratmeter. Der må maksimalt graves tre meter ned, hvilket vil sige er fra terræn. Ifølge landzonetilladelsen, som blev offentliggjort på Assens Kommunes hjemmeside 31. marts, skulle søen være færdigetableret i løbet af maksimalt tre uger. Det kom dog langtfra til at holde stik. For der var ifølge Lars Voldsgaard flere benspænd, bl.a. dårligt vejr, der umuliggjorde arbejdet.Flere beboere i området har været harme over, at arbejdet kunne trække sådan ud, og at der reelt ikke var tale om en sø, men om ulovlig råstoftindvending. Det har Lars Voldgaard afvist og fortalt i spalterne, han holder af natur.

I oktober gav Region Syddanmark et varsel om standsningspåbud i forbindelse med anlæggelsen af en søen. Regionen mente, der var tale om ulovlig erhvervsmæssig råstofindvinding og ikke et anlægsarbejde.
Her ses Arne Nielsen fra udgravningsfirmaet Kai Andersen's Eftf. A/S, (t.v.) og Lars Voldgaard på arbejdspladsen ved Solevadvej, da avisen var forbi i oktober. Arkivfoto. Martin Kloster
Her ses Arne Nielsen fra udgravningsfirmaet Kai Andersen's Eftf. A/S, (t.v.) og Lars Voldgaard på arbejdspladsen ved Solevadvej, da avisen var forbi i oktober. Arkivfoto. Martin Kloster

Forstår det ikke

Allerede 31. marts i år fik Marianne Voldsgaard, hvis far, Lars Voldsgaard, er "talsperson", men reelt har stået for arbejdet, en landzonetilladelse til at etablere søen.

Ifølge landzonetilladelsen måtte arbejdet med at etablere søen højest tage tre uger, bl.a. af hensyn til naboerne og for ikke at "forstyrre biologiske værdier", står der i landzonetilladelsen.

Dog er der gået godt otte måneder - af flere forskellige grunde som dårligt vejr og en ødelagt gravemaskine. I hvert fald ifølge Lars Voldsgaard, mens beboere har været mere i tvivl om den udlægning.

De har, bl.a. genboen Niels Otto Hansen, ment, der i stedet for en sø var tale om etableringen af en grusgrav og at formålet var råstofindvending. Det har Lars Voldsgaard afvist og kaldt det for misundelse.

Selv om projektet kom ind i problemer, og de tre uger flere gange blev skubbet, har kommunen tidligere forklaret, at en landzonetilladelse gælder i fem år.

Region Syddanmark vurderede imidlertid i oktober, at der fandt en ulovlig erhvervsmæssig råstofindvinding sted, hvorfor regionen gav et varsel om standsningspåbud til Marianne Voldsgaard og Lars Voldsgaard.

For Region Syddanmark, der administrer rådstofindvending, var det afgørende, der ikke måtte graves råstoffer ud over, hvad der er nødvendigt for at etablere søen. Samt at videresalget af den jord, som graves ud, styrer anlægsarbejdet.

Niels Otto Hansen synes det lyder mærkeligt, søen skulle være færdig nu. Det synes han ikke, den er for nuværende på trods af, kommunen siger det. For der ligger stadig jordbunker.

- Der står jo i landzonetilladelsen, at hele arbejdet skal være færdiggjort indenfor tre uger, nævner han.

Men nu er der gået otte måneder.

Landzonetilladelsen blev som skrevet givet 31. marts. Niels Otto Hansen forstår det således, at det betyder, den omgivende jord om søen da skal være ført tilbage til som den var hidtil, hvis man skal forstå landzonetilladelsen.

Kigger man ude fra Solevadvej ind på søen, så ses der stadig markante grus- og jordbunker inde på arbejdspladsen. Både tirsdag 5. december og torsdag 7. december var gravemaskiner også i gang, så avisens udsendte. Og rabatterne langs vejen er kørt op på dele af Solevadvej, sandsynligvis forårsaget af maskinerne.

Sådan så der ud ved søen torsdag 7. december. Billedet er taget ude fra Solevadvej. Foto: Martin Kloster
Sådan så der ud ved søen torsdag 7. december. Billedet er taget ude fra Solevadvej. Foto: Martin Kloster

Græs på

Lars Voldsgaard har oplyst til Assens Kommune, at der endnu mangler en rydning af oplagspladsen og slutteligt en udjævning.

Der kan sås græs i området til næste forår. Han har tidligere fortalt, at elsker natur, hvilket beboere i området ikke har ment er den fulde sandhed.

Opdateret kl. 10.40.

En jordvold inde på arbejdspladsen, hvor søen er etableret. Billedet er taget torsdag 7. december. Foto: Martin Kloster
En jordvold inde på arbejdspladsen, hvor søen er etableret. Billedet er taget torsdag 7. december. Foto: Martin Kloster
På Solevadvej er der smattet i rabatten op til søen. Formentlig pga. jordkørsel. Foto: Martin Kloster
På Solevadvej er der smattet i rabatten op til søen. Formentlig pga. jordkørsel. Foto: Martin Kloster

Assens Kommune: Så er søen færdig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce