Lokaldebat

Lokaldebat

Alternativet Assens har fulgt med i den seneste tids debat om skolerne og deres fremtid.

En fremtid, vi meget gerne vil bidrage med at sikre.

Lokale skoler har af­gørende betydning for de lokale samfund, og vi mener ikke, de bør nedlægges udelukkende med henvisning til effektiviseringer.

Lokale skoler er nu og skal også i fremtiden være et centralt omdrejningspunkt i ­lokalsamfundet.

Elevfremskrivninger fra kommunen for de næste 10 år viser et fald i elever på cirka 1000.

Det er en udfordring for skolestrukturen, men fremskrivningen viser også, at faldet primært rammer de store byskoler, mens de små skoler har stabilt eller svagt stigende elevtal.

Lukning af lokale skole vil medføre, at mulige tilflytterfamilier vil miste interessen for at vælge kommunens yderområder, og den udvikling ønsker Alternativet ikke at medvirke til.

Vi mener ikke, at lukninger af skoler er en besparelse, men en udgift.

En udgift, fremtiden kommer til at betale, dels med svækkede lokalsamfund og dels med elever, der mistrives på store skoler.

Vi skal øge skolernes virkningsgrad, og vi arbejder altid ud fra et "flere ved mere"-princip. Derfor vil vi meget gerne i dialog med borgerne, omkring hvordan vi fremtidssikre de lokale skoler.

En af de store udfordringer, vi ser for landdistrikterne, er borgere, som ikke får en uddannelse og kommer til at sidde fast i systemet.

Det mener vi, at skoler med øgede midler skal være med til at afhjælpe.

Af Michael Plauborg

Forperson for Alternativet i Assens Markgyden 6, Bæring,5610 Assens