Alt for meget trafik: Gods vil have vej lukket for biler uden ærinde på stedet

Det er især de fredede bindingsværksbygninger fra 1770, der bekymrer Ulrik Rantzau. Det er dem, der må holde imod, når for store eller for hurtige biler påkører dem. Foto: Kim Rune.

Alt for meget trafik: Gods vil have vej lukket for biler uden ærinde på stedet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Både fart, trafikmængde og antallet af påkørsler er steget, fortæller ejeren af Krengerup Gods, Ulrik Rantzau, der vil lukke vejen for gennemgående trafik, men holde den åben for cyklister og gående.

Krengerup: Påkørsler af portene, skader på de fredede bygninger, for høj fart. Det er der altsammen blevet mere af på den kommunale og i øvrigt fredede vej gennem Krengerup Gods. Og det er årsag til at familien Rantzau, der ejer Krengerup, ønsker vejen lukket for biltrafik.

En brostensbelagt, smal landevej hen over en fredet gårdsplads og ført gennem tre porte passer måske nok til hestevogne og tidligere tiders mindre kraftfulde biler, men harmonerer ikke rigtig med moderne trafik, hverken hvad størrelse eller fart angår.

- Så sent som i weekenden havde vi en påkørsel, fortæller godsejer Ulrik Rantzau og viser, hvordan overlæggeren i en af de gamle porte i de fredede avlsbygninger fra 1770 er blevet skrammet og stumper af det rødmalede træ, stadig ligger på jorden. Her i porten har en sokkeltsten i granit forskubbet sig som følge af påvirkningen fra trafikken, og det sker også, at murtavlerne i bindingsværket må repareres på grund af sætningsskader.

Det er det, der bekymrer.

Krengerup
Krengerup, som godset fremstår i dag, er i helstøbt nyklassicistisk stil. Byggeriet af såvel hovedbygning som de tre længer i bindingsværk blev påbegyndt i 1772.

I dag drives godset sammen med Brahesholm og Søholm som moderne land- og skovbrugsvirksomhed. Desuden udlejes en del tilhørende bygninger.

Det har siden 2009 været ejet af Carl Johan Ulrik Rantzau, som er 9. generation af slægten Rantzau på stedet.

I hovedbygningen holdes der af og til klassiske koncerter, og der kan arrangeres rundvisninger for minimum 20 deltagere. Det er også muligt at besøge parken langs en afmærket sti.

To museer, Hørvævsmuseet og Skodamuseet har til huse i nogle af de gamle avlsbygninger.
Ejerne af krengerup ?¶nsker den kommunale vej gennem godsets g??rdspladser f?¶rt uden om. Vi m?¶des med Ulrik Rantzau, der blandt andet fort?¶ller om skader p?? de fredede bygninger som f?¶lge af p??k?¶rsler. Foto: Kim Rune
Ejerne af krengerup ?¶nsker den kommunale vej gennem godsets g??rdspladser f?¶rt uden om. Vi m?¶des med Ulrik Rantzau, der blandt andet fort?¶ller om skader p?? de fredede bygninger som f?¶lge af p??k?¶rsler. Foto: Kim Rune

Unikt anlæg

- Det er bygninger fra 1770, der får de tæsk. Der er ikke så mange steder tilbage, hvor hele anlægget med hovedbygning og avlsbygninger er intakt. I historisk og arkitektonisk perspektiv er de måske mere unikke end hovedbygningen, påpeger Ulrik Rantzau. Han understreger, at hensigten på ingen måde er at begrænse offentlighedens adgang til Krengerup, hvor man også er velkommen til at gå tur langs en sti i parken. Tværtimod ville man gerne bruge gårdspladserne til nye tiltag og aktiviteter, hvilket ikke er nemt, når man skal tage hensyn til den gennemkørende trafik.

For et par måneder siden gik det så galt i forbindelse med en påkørsel, at en original overlægger i en port måtte udskiftes med en ny, efter at en mindre lastbil havde forsøgt at komme gennem hullet på 2,8 meter med 50 kilometer i timen.

Ud over omkostninger til reparationer, er vejen også til gene for de turister, der kommer for at besøge museerne, Hørvævsmuseet og Skoda Museet, der er indrettet i dele af avlsgården, og for at nyde gårdanlægget.

Foto: Kim Rune
Foto: Kim Rune

Museet støtter

Det var, da Assens Kommune for nogle måneder siden begyndte at rette op på brostensbelægningen, der havde det med at skrabe mod bilernes bundkar, at familien Rantzau henvendte sig for at påpege, at en vejforlægning også kunne være en mulighed. Frygten var nemlig, at en mere plan vej, bare ville få bilerne til at køre hurtigere. En vejomlægning var også på den gamle Glamsbjerg Kommunes dagsorden, men nåede ikke i mål før kommunesammenlægningen.

Museumsinspektør Ellen Warring, Odense By's Museer, støtter ønsket fra Krengerup.

Hun fremhæver at der er tale om et af de mest helstøbte herregårdsanlæg i Danmark, fordi det er blevet til over en kort periode i slutningen af 1700-tallet og fremhæver, at en vejforlægning vil have betydning for bevarelse af bygningerne og at oversigtsforholdene ved udkørslen på Nårupvej er meget dårlige.

Godset tilbyder vederlagsfrit at lægge jord til en ny vejføring vest om avlsbygningerne og lover så vidt muligt at holde vejen åben for gående og cyklende.

Det er ikke alle, der bemærker, at der er en grænse for, hvor høje køretøjer, der kan passere gennem portene. For busser er det noget af en udfordring at måtte vende om på den smalle vej. Foto: Kim Rune
Det er ikke alle, der bemærker, at der er en grænse for, hvor høje køretøjer, der kan passere gennem portene. For busser er det noget af en udfordring at måtte vende om på den smalle vej. Foto: Kim Rune
Ejerne af Krengerup ønsker den kommunale vej tværs over gårdspladserne ført vest om avlsbygningerne.  Foto: Kim Rune
Ejerne af Krengerup ønsker den kommunale vej tværs over gårdspladserne ført vest om avlsbygningerne. Foto: Kim Rune
I weekenden røg der lidt af den gamle overlægger. Foto: Kim Rune
I weekenden røg der lidt af den gamle overlægger. Foto: Kim Rune
Længen, der i dag huser Skodamuseet, faldt i stormen i 1999 og blev genopbygget så den udadtil fremstår nøjagtig som før. Foto: Kim Rune
Længen, der i dag huser Skodamuseet, faldt i stormen i 1999 og blev genopbygget så den udadtil fremstår nøjagtig som før. Foto: Kim Rune

Alt for meget trafik: Gods vil have vej lukket for biler uden ærinde på stedet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce