Ældresektoren revolutioneres


Ældresektoren revolutioneres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

TRIVSEL: Plejehjem opsplittes i små grupper med hjemligt miljø uden institutionspræg

ASSENS: I løbet af de næste par år sker der afgørende ændringer inden for plejehjemssektoren i Assens.

Det nuværende plejehjem Korsvang fra 1972 ombygges, så institutionspræget forsvinder, og i det gamle sygehus, som kommunen har købt, indrettes 24 plejeboliger i patientfløjen.

- Forholdene på Korsvang lever ikke op til lovgivningen, hverken indretningsmæssigt eller hvad angår arbejdsmiljøet, siger formanden for socialudvalget, Henrik Hansen (S).

- Det bedste havde været et helt nyt byggeri på flad mark, men ingen ville købe Korsvang. Derfor går vi i gang med den næstbedste løsning. En ombygning af den ældste del fra 1972. Her etableres tre grupper med hver 13, 13 og otte plejeboliger. De u-ens tal har rent bygningsmæssige årsager.

- Korsvang nedlægges som institution, og alle nuværende centrale funktioner forsvinder. I stedet fungerer de nye plejeboliggrupper som selvstændige enheder efter den såkaldte leve-bo-tanke, fortæller Henrik Hansen. Det vil minde meget om forholdene på kommunens nuværende afdeling for demente på Skelvej.

En anden kultur

Der bliver tale om boliger med eget te-køkken og toilet placeret omkring et fællesrum. Beboerne er selv med til at udarbejde madplan og hjælper ellers til, hvor de kan.

Leve-bo-tanken bygger på et tilbud om fællesskab, muligheden for at være sig selv samt hjælp til selvhjælp og omsorg. Alt tager sit udgangspunkt i, hvad den enkelte ville have gjort, hvis han eller hun havde den fornødne vilje, evne og styrke dertil.

- Det kan betyde, at nogen måske kommer tidligere på plejehjem. Vi skal nok i fremtiden forestille os et lidt andet klientel i de mindre enheder med et mere hjemligt miljø, antager Henrik Hansen.

Både ældrerådet og repræsentanter for de pårørende på Korsvang er inddraget i omlægningen og har været på studierejser til Kjellerup og Lemvig, hvor leve-bo-tanken praktiseres.

- For personalet bliver der tale om en helt anden kultur end hidtil. Det er slut med specialiseret arbejde. Det hele bliver mere tværfagligt, og alle indgår som en del af miljøet i de nye boligfællesskaber.

I den forbindelse er der allerede taget hul på informationsmøder og kursusvirksomhed.

I Korsvangs øverste etage indrettes to grupper på henholdsvis 13 og otte boliger, mens der nederst bliver en gruppe med 13. Det nuværende daghjem i samme bygning renoveres, mens der i første omgang ikke sker afgørende ændringer i den såkaldte F-bygning fra 1988 ud til Odensevej. Her skal senere etableres syv aflastningspladser og formentlig administration for hele ældreområdet. Men under Korsvangs ombygning skal F-bygningen bruges til genhusning, ligesom det nok bliver aktuelt med en pavillon i sygehusets have, mener Henrik Hansen.

Forslag til nyt navn

Hvis byrådet godkender projektet, skal ombygningen ud i licitation til efteråret, og den ventes derefter færdig i 2004.

På det gamle sygehus er indretningen af 24 plejeboliger i fuld gang. De fordeles med otte boenheder pr. etage.

Der er endvidere planer om at indrette genoptrænings-center for ældre efter sygehusophold samt et større cafeteria i den såkaldte buegang, der forbinder patientfløjen med de ældste sygehusbygninger.

Cafeteriet skal være et slags alternativ for dem, der ikke ønsker maden bragt ud. Det indrettes med mulighed for kortspil, tv, m.v.

Den ældste del af sygehuset er ved at blive lejet ud til diætist, kiropraktor og motions-center. Og når alt til sin tid bliver klart, skal man finde et egnet navn til det nye pleje- og sundhedscenter i det gamle sygehus.

Der er allerede kommet et forslag fra ældrerådet, nemlig "Seniorgården". Men det går kun på plejeboligerne. Forslaget er efter rådets opfattelse det bedste blandt 40, der indkom fra byens borgere ved et gågade-arrangement for nylig.

Ældresektoren revolutioneres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce