AARUP: Da Aarup Kommunalbestyrelse har vedtaget at ekspropriere oversigtsarealer ved Østergades udmunding i Indre Ringvej, holdes der åstedsforretning torsdag den 10. februar.