5,3 millioner kroner kan spares på handicapområdet: Sådan kan potentielle besparelser ramme

Assens Kommunes bosteder med og uden døgnbemanding kan risikere at skulle spare endnu flere penge og medarbejdere, hvis det kommende budgetarbejde viser, at der stadig mangler penge i kassen. Der er blevet udarbejdet et forslag til et råderumskatalog, hvor handicapområdet skal stå for lidt mere end 35 procent af den samlede potentielle besparelse på 15 millioner kroner. Arkivfoto: Søren Plovgaard

5,3 millioner kroner kan spares på handicapområdet: Sådan kan potentielle besparelser ramme

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Politikerne i udvalget for Social og Sundhed i Assens Kommune skal finde potentielle besparelser for 15 millioner kroner, som led i det kommende budgetarbejde. 5,3 millioner kroner, cirka 35 procent af de 15 millioner i det foreslåede råderumskatalog, kan findes på handicapområdet.

1. Dagtilbud Social

I reduktionsblokken, der omhandler Dagtilbud Social, kan der ifølge det foreslåede råderumskatalog findes knap 1,5 million kroner om året frem mod 2023.

Dagtilbuddene er Aktivitetscenter Lindebjerg Allé, Aktivitetscenter Odense, Beskæftigelsescenteret og Psykiatricenteret. I kataloget er forslaget at reducere dagtilbuddenes lønbudgetter med 11,5 procent.

Det vil ifølge Assens Kommune betyde, at der vil være færre ansatte og reduceret fremmøde på de enkelte tilbud.

Derudover vil der kunne blive ændret åbningstider, som kan skabe øget belastning på bostederne. Reduktionen vil på grund af færre personaler generelt øge risikoen for øget udadreagerende adfærd, og borgernes individuelle behov risikeres ikke at kunne bliver dækket.

Nettobesparelsen vil være på 1.477.105 kroner, selvom der spares i alt 1.924.870 kroner. Den reducerede besparelse bunder i indtægtstab, som dagtilbuddene vil opleve i forbindelse med besparelserne.

2. Botilbud med døgn

I de potentielle besparelser kan der findes lidt over tre millioner kroner ved at spare 10,5 procent på bostederne Lindebjerg, Pilebakken, Duedalen og Skovvangen.

Det vil betyde, at borgerne får mindre hjælp, der vil være færre ansatte, og kommunen skal foretage en re-visitering af borgerne, da der kan være tvivl om, hvorvidt tildelingen til borgerindsatser er tilstrækkelig og forsvarlig i forhold til borgerens behov.

Derudover kan der være behov for, at særligt udfordrede borgere vil skulle re-visiteres til eksterne døgntilbud i andre kommuner pga. enhedernes lave normering.

Slutteligt vil yderligere besparelser øge risikoen for anmærkninger og alvorlige påbud fra tilsynsmyndighederne. Det påpeges også, at yderligere personalereduktioner ikke vil muliggøre at fastholde et sikkert fagligt niveau. Personalet vil også få mindre tid pr. borger.

3. Botilbud uden døgn

På botilbuddene uden døgn i Assens Kommune, Stærevænget, Poul Mose Parken, Østerbo og Nyhomgård, kan der ifølge råderumskataloget findes 829.000 kroner.

Det betyder blandt andet, at borgerne får mindre hjælp, der vil være færre ansatte, og det kan blive nødvendigt at re-visitere nogle borgere til døgntilbud på grund af enhedernes lave normering og ændrede åbningstid.

Eksempelvis har en borger på Stærevænget i dag i weekenden 24 minutters personaledækning i dagtimerne på en 8 timers vagt. Bliver besparelserne gennemført, vil borgeren få fem minutter mindre - altså 19 minutter. Alle minutterne er dog inkluderet personalets tid til dokumentation, kurser, ledsagelse, møder, overenskomstmæssige pauser, m.m.

5,3 millioner kroner kan spares på handicapområdet: Sådan kan potentielle besparelser ramme

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce