1400 borgere i bunken: 1000 sager er blevet afgjort

Arkivfoto: Martin Ravn

1400 borgere i bunken: 1000 sager er blevet afgjort

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Omkring 1000 af de 1400 borgere, som skal revisiteres i forbindelse med beslutning om at genindføre rengøring hver tredje uge og gulvvask, har fået afgjort deres sag.

Det er noget af en bunke, som sagsbehandlerne i afdelingen Myndighed Sundhed i Assens Kommune skal igennem.

Byrådet besluttede i slutningen af marts, at de såkaldte kvalitetsstandarder, der kortlægger hvilken og hvor megen hjælp en borger kan få, skulle rulles tilbage til dem, der gjaldt i efteråret 2018, så der igen bliver gjort rent hver tredje uge og vasket gulv hos de af kommunens borgere, som har brug for den hjælp.

Kvalitetsstandarden blev rullet tilbage, fordi den i visse tilfælde var blevet ført ud i systemet for tidligt - ifølge en politisk aftale fra september skulle de først træde i kraft fra årsskiftet, men allerede i løbet af efteråret blev de taget i brug - og samtidig fordi der opstod usikkerhed hos nogle om, hvorvidt det er i overensstemmelse med Serviceloven at tilbyde rengøring hver femte uge og at sløjfe gulvvask, som man havde besluttet.

Derfor blev et flertal i byrådet enigt om, at 1400 borgere skulle have deres sag gået igennem igen for at se, om der skal laves om på den hjælp, de får.

Det arbejde begyndte 1. april, og siden er det lykkedes tre medarbejdere at revisitere lidt flere end 1000 borgeres sager.

Det fortæller Signe Plats, der er leder af Myndighed Sundhed i Assens Kommune.

- Vi er rigtig godt i gang, siger hun.

Det vil sige, at endnu 330 borgere mangler at få kigget på deres sag igen.

Rengøring og gulvvask
I september 2018 vedtog byrådet i Assens Kommune et nyt serviceniveau på ældre- og socialområdet for at lave en øjeblikkelig opbremsning af økonomien, så der kunne spares millioner.I den nye aftale for serviceniveauet stod der, at den først skulle træde i kraft fra årsskiftet, men allerede i løbet af efteråret begyndte administrationen at sagsbehandle ud fra det nye serviceniveau. Det vil sige, at en række borgere i stedet for rengøring hver tredje uge fik rengøring hver femte uge, og at gulvvask blev fjernet.

Derfor er de afgørelser ugyldige.

Det nye serviceniveau trådte så i kraft 1. januar 2019, men på det tidspunkt var kvalitetsstandarden - som er der, hvor borgere konkret kan se, hvad de har ret til inden for forskellige områder som rengøring og personlig pleje - endnu ikke politisk vedtaget. Derfor er der en række borgere, som kan have fået ugyldige afgørelser, fordi de er blevet visiteret ud fra en kvalitetsstandard, som ikke har været politisk vedtaget.

Samtidig blev der rejst tvivl - blandt andet fra Christiansborg - om det er i strid med Serviceloven at tilbyde rengøring hver femte uge og ingen gulvvask. Den praksis er ikke blevet afprøvet ved Ankestyrelsen, og man ved det derfor ikke.

Derfor besluttede byrådet i marts, at de 1400 borgere, som er berørt af det nye serviceniveau, skal have deres sager revisiteret, så ugyldige afgørelser kan ændres til gyldige.

Brev til nogle

Sagsbehandlerne kigger på hver enkelt borger.

Hvis borgeren før efteråret fik rengøring hver tredje uge, skrues der automatisk op til det niveau igen. Det samme gælder, hvis borgeren før var visiteret til at få gulvvask.

Hvis borgeren ikke fik gulvvask, vil sagsbehandleren undersøge, om borgeren nu skal have det. Det sker ved at kigge på, hvor meget hjælp borgeren ellers får.

- Hvis der er tvivl, og vi ikke kan se, hvilken del borgeren ikke kan klare - nogle kan godt selv klare gulvvasken, hvis der er støvsuget - tager vi kontakt til hjemmeplejen. Får vi ikke svar, tager vi selvfølgelig kontakt til borgeren.

- Men ved langt de fleste vil vi kunne finde oplysningerne i vores omsorgssystem. Hvis det er en dårlig borger, der i forvejen får meget hjælp, vil gulvvask automatisk være noget, de får, siger Signe Plats.

Hvis der bliver ændret i hjælpen til borgeren, sendes et brev til vedkommende om ændringen.

- Det er ikke alle 1400 borgere, der skal have et nyt brev. Hvis de kun har noget med personlig pleje (for eksempel hudpleje, red.), er de slet ikke del af det her, fordi der ikke er ændringer i den hjælp. De skal ikke revisiteres, for de skal ikke have anden hjælp end den, de får. Dem kigger vi bare igennem for at tjekke og fuldstændig sikre, om der er nogle indsatser i forhold til borgeren, som vi skal gøre noget ved med den kvalitetsstandard, der ligger nu.

- Så når vi mangler 330 borgere, så er det at få kigget dem igennem. En del af dem skal have et brev, og en del skal ikke, siger Signe Plats.

To uger endnu

Hun fortæller videre, at sagsbehandlerne har trukket listen med borgere, hvis sager skal kigges igennem igen, i forhold til de områder, som hjemmeplejen er inddelt i.

Men det betyder ikke, at sagsbehandlerne følger den liste slavisk, fordi der kan opstå ting, der gør, at nogle borgere bliver revisiteret med det samme.

- Og dem, der havde en klage ved Ankestyrelsen, tog vi allerførst. Vi kontaktede Ankestyrelsen og sagde, at vi har lavet om på kvalitetsstandarden, så styrelsen vidste det. Så har vi haft dem med fritvalgsbevis, fordi vi har nogle leverandører, som har brug for at vide, hvad der er op og ned på det her. Dem var vi nødt til at samle og nødt til at have en tæt dialog med leverandørerne, så vi havde dem igennem.

- Der er nogle, der har henvendt sig og spurgt, hvorfor de ikke har fået rengøring hver tredje uge endnu, og så tager vi bare dem. Vi kan bare den tage den sag med det samme.

Signe Plats håber, at de sidste omkring 300 borgere bliver revisteret i løbet af de kommende 14 dage.

1400 borgere i bunken: 1000 sager er blevet afgjort

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce