Afløbssystemet har givet op over for de store vandmængder
ASSENS: Alice og Berno Holmgaard havde hætterne trukket godt op over hovedet tirsdag middag. Alice Holmgaard havde travlt med fotografiapparatet. Hun var rundt for at dokumentere følgerne af regnvejret på Årøvænget.

- Hvis ikke der gøres noget, så svømmer vi væk, siger Berno Holmgaard.

Det er det samme billede på hele Årøvænget i Assens. Haver, der nærmest står under vand. Helt galt er det for enden af vejen i venstre side. Her står vandet over flisebelægningerne ved nogle af husene. Den sidste grund på vejen er nærmest oversvømmet.

Faskiner

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faskinens bund og sider. Faskinens volumen skal være stort nok til at opmagasinere vandmængden, hvis tilstrømningen midlertidigt er større end udsivningen.

Som udgangspunkt bør faskiner være lange og smalle. Der kan benyttes singels (32/64 mm), sten af ekspanderet ler (letklinker) eller plastkassetter som fyldmateriale.

Årsagen til miseren er først og fremmest, at området ikke er kloakeret. Alt overfladevandet samles i såkaldte faskiner, hvorfra det så skal sive ned i jorden. Men det gør det bare ikke.

- Mine faskiner er konstrueret efter alle kunstens regler. Jeg har endda en overkapacitet på to kubikmeter, så jeg skulle kunne tage mere vand. Men de er helt fulde, konstaterer Berno Holmgaard.

Også vandet fra selve vejen samles i faskiner langs kanten. Men de kan heller ikke klare vandet. som derfor løber ned til de lavestliggende grunde.

- Der kommer meget vand ned nu. Men vi så de samme problemer i foråret, hvor det ikke regnede nær så meget som nu, siger Berno Holmgaard.

Han mener, at en del af problemet kan have noget med jordbunden at gøre. Hvis en faskine anbringes et sted, hvor der eksempelvis er meget ler, tager det længere tid for vandet at sive ned.

Pumpet væk

Efter Berno Holmgaard havde været i kontakt med teknisk forvaltning tirsdag, sendte kommunen både folk og pumpegrej til udstykningen. I løbet af eftermiddagen fik de pumpet en del vand væk, ligesom de fik renset op langs vejen.

- De gjorde et fint stykke arbejde, og de skal have ros for at reagere så hurtigt. Men det er jo kun en nødløsning, siger Berno Holmgaard, der fortsætter:

- De kommunale folk, der rensede faskinen langs vejen, fortalte, at der var brugt for små sten i bunden.

De små sten betyder, at mudder fra vejen hurtig stopper faskinen til, så vandet ikke kan sive ned.

Flere af beboerne på Årøvænget er nervøse over problemerne med vand på grundene. Derfor har Berno Holmgaard - på vegne af flere af dem - skrevet til kommunen for at gøre opmærksom på, at grundejerne ser med stor alvor på problemet.

I klagen skriver han: "Min henvendelse skal betragtes som en belysning af situationen."

I første omgang ønsker beboerne, at der skal laves en ny vurdering af faskineløsningen, før man færdiggør vejen med asfalt. Forsyningschef Bent Hvam Pedersen, Assens Kommune, har ikke selv et detaljeret kendskab til udstykningen, men han lover at undersøge sagen.

- Vi må se på situationen og vurdere om den løsning, der er lavet, er holdbar, siger forsyningschefen.
  • Fyens Stiftstidende