Den er umenneskelig, mener Integrationsrådet i Odense om den nye 300 timers regel, som betyder, at familier, der ikke har været i stand til at skaffe sig 150 timers arbejde, får halveret deres indtægt.

- Reglen rammer først og fremmest familier med anden etnisk baggrund end dansk, men uanset etnisk baggrund rammer denne regel en gruppe mennesker, som i forvejen har hårde vilkår, hedder det i en erklæring fra Integrationsrådet i anledning af at de første familier i Odense nu bliver ramt af reglen.

Erklæringen fortsætter:

- Det er Integrationsrådets opfattelse at disse familier vil blive dårligere stillet i kampen for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet, idet deres kræfter nødvendigvis må blive brugt på at overleve – i stedet for at blive opkvalificeret og være aktiv jobsøgende. Integrationsrådet finder denne bestemmelse uforståelig og umenneskelig.
  • Fyens Stiftstidende