ÆRØ: Søfartsstyrelsens tilbageholdelse i mere end to uger af Marstal-coasteren "Anne Boye" i den engelske havn Shoreham kom som en overraskelse for ledelsen i rederiet Erik B. Kromann, Marstal.

Skibsmægler Boye Kromann finder ikke fejlene på "Anne Boye" specielt graverende, men erkender, at de var der.

- Når det tog så lang tid at udbedre skaderne, skyldes det først og fremmest jule-helligdagene, siger Boye Kromann.

- Men ansvaret er vort. Skibet blev tilbageholdt. Også for ting, der berettigede det. Jeg undrer mig bare over, at vi i efteråret 2003 var igennem to tilsvarende havnekontrolbesøg i Fjernøsten uden anmærkninger.

- Og "Anne Boye" ankom til England direkte fra et værftsophold i Italien, der indebar et omfattende syn. Ingen her gjorde opsigelse, og vi var ikke selv opmærksom på nogle problemer, fortæller Boye Kromann, der godt kan genkende Søfartsstyrelsens beskrivelse af de små rederiers problemer med at overholde de internationale sikkerhedskrav.

- Det er helt korrekt, at der løbende kommer nye tiltag og krav. Det er uhyre svært at følge med, siger skibsmægler Boye Kromann fra rederiet Erik B. Kromann.

Efter salget af "Andreas Boye", "Hermann C. Boye" og "Birthe Boye" er Marstal-rederiet indehaver af fem fragtskibe.
  • fyens.dk