Her kan du læse de abonnementsvilkår og øvrige handelsbetingelser, der er gældende ved køb af adgang til online-produkter. Disse gælder for privatkunder og for erhvervskunder. Når du køber adgang til e-avisen, handler du med:

Fynske Medier P/S
Banegårdspladsen
5100 Odense
Telefon: 6611 1111
CVR-nr.: 45765415
E-mail: kundeservice@fynskemedier.dk
Telefon: Kundeservice 6315 1515
Web: http://www.fyens.dk

Læs mere om koncernen her.

Hvert login til netavisen er et personligt login, der kun kan bruges af en person. Derfor hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et personligt login til hver bruger.

Kreditkort
Der kan betales online med Dankort og kreditkort(Eurocard/Mastercard, Visa, Visa Electron, JCB og Diners).

Fynske Medier anvender DIBS (Dansk Internet Betalingssystem), som er godkendt af PBS. Du kan derfor være tryg ved, at betaling via internet er sikker på fyens.dk og faa.dk. Læs mere om sikkerhed ved online betaling med DIBS på www.betaling.dk

Køb af produktet eAvis online eller et eAvis-abonnement
Når du køber produktet/adgangen til eAvisen med kreditkort, modtager du en mail, der gør opmærksom på, at adgangsperioden udløber, før dette sker. Herefter skal du selv sørge for genkøb af adgangen til eAviserne. Eller du kan kontakte Kundeservice på 63 15 15 15 og bestille et eAvis-abonnement, som kan betales med girokort/PBS efter modtagelse af abonnementsopgørelse.

eAvis-abonnementer, som betales via abonnementsopgørelser, er fortløbende og fortsætter til det evt. opsiges.

eAvis-læsere, som har købt adgang til produktet eAvisen og betalt med kreditkort, kan ikke overflytte sin adgang til eAvisen til anden person eller standse eAvisen i den købte adgangsperiode - f.eks. et kvartal eller et år.

Fuldt-pris-betalende abonnenter på den trykte avis, har gratis adgang til eAvisen på de dage, hvor der abonneres på den trykte avis.

Tilmelding til Nyhedsbrev på fyens.dk
Ved tilmelding til nyhedsbreve på fyens.dk accepterer brugeren, at Fynske Medier løbende udsender nyhedsbreve, der giver et overblik over aktuelle nyheder. Det af Fynske Medier udsendte nyhedsbrev indeholder markedsføring i form af bannere eller lignende.

Indsamling af data
Ved tilmelding til Fynske Medier's nyhedsbreve giver du samtykke til, at Fynske Medier P/S registrerer de oplysninger, som du angiver ved tilmeldingen samt til videregivelse jf. punktet "oplysningerne".
Vi registrerer således din e-mailadresse, navn, adresse, dit køn, dine interesseområder og dit mobiltelefonnummer. Vi registrerer endvidere oplysningen om, hvorvidt vi må kontakte dig på sms, brev samt hvilke produkter du ellers udnytter hos Fynske Medier P/S.


Formålet med indsamlingen
Oplysningerne anvendes til at udsende e-mails, sekundært breve og sms med tilbud og rabatter fra Fynske Medier P/S og koncernforbundne selskaber.

Oplysningerne
Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server, hvortil kun den dataansvarlige og dennes befuldmægtigede har adgang.
Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Opfyldelse af forpligtelser over for dig kan nødvendiggøre videregivelse af oplysninger til tredjemand fx hvis du bestiller en ydelse via det udsendte nyhedsbrev. Firmaer eller samarbejdspartnere, der får adgang til dine oplysninger, har ikke lov til at bruge dem til andet end at assistere Fynske Medier P/S i at efterkomme dine forespørgsler. Oplysningerne slettes, hvis du framelder dig.

Dine rettigheder
Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger af lov om behandling af personoplysninger.

Du har ret til at få at vide, hvad vi har registreret om dig (indsigtsret). Du har også ret til at gøre indsigelse imod vores registrering. Du kan se, hvad vi har registreret om dig på http://www.fyens.dk.dk/. Du har endvidere ret til berigtigelse, sletning og blokering. Du kan endvidere tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig.
Læs mere på www.datatilsynet.dk

Fynske Medier er endvidere underlagt markedsføringsloven, herunder reglerne om god markedsføringsskik.


Adresse og kontakt - Kundeservice
Fynske Medier P/S
Banegårdspladsen
5100 Odense
Telefon: 63151515
E-mail: kundeservice@fynskemedier.dk