Venstre vil gøre 324 km private veje kommunale. Socialdemokraterne er positive over for ideen.
ODENSE: Beboerne på de 324 km vej i Odense Kommune, som er private fællesveje, kan begynde at gøre sig håb om, at de slipper for store, ubehagelige regninger.

Dem har de hidtil fået, når vejene skulle repareres eller have ny belægning.

- Der er mange urimeligheder og tilfældigheder på det her område. Vi har eksempler på veje, der fuldstændigt ligner hinanden og ligger med 150 meters afstand, men den ene er kommunal og den anden er privat, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Derfor har Venstre besluttet, at de vil kæmpe for at få gjort stort set samtlige private veje kommunale, når budgettet skal lægges til efteråret.

Forslaget er ikke uden chancer for at blive gennemført. Den konservative Lars Havelund har tidligere udtrykt skepsis over for de nuværende tilstande, og socialdemokraten Johan Schmeltz siger i dag, at han er positiv over for forslaget:

- Vi skal bestræbe os på at behandle byens borgere ens, og det gør vi ikke i dag. Derfor er jeg umiddelbart positiv. Mit eneste forbehold er pengene, som jo på en eller anden måde skal findes, siger Johan Schmeltz.

15 mio. kr. årligt

Embedsmænd i Odense Kommune har beregnet, at det vil koste kommunen lidt mere end 15 millioner kroner årligt, hvis den skal til at vedligeholde de veje, som i dag er private.

- Hen over en periode på fem år, bør vi kunne finde de penge, fastslår Lars Chr. Lilleholt.

Derfor bør kommunen ifølge ham få prioriteret i hvilken rækkefølge vejene skal overgå til kommunalt regi.

Han har fået mange henvendelser fra vrede husejere, som har fået regninger på op til 15.000 kroner.

- Jeg kan godt forstå, at de føler, at det er en offentlig forpligtelse at stå for vejene - især når de betaler det samme som alle andre i ejendomsskat, siger han.

Johan Schmeltz er stort set enig, men han understreger, at husejerne kendte betingelserne, da de købte deres hus.

- Så der er ikke nogen, der er blevet taget med bukserne nede, siger han.
  • fyens.dk