Det nyvalgte handicapråd beslutter på mødet i juni, hvad der skal til for at få del i tilgængelighedspuljen på 500.000 kroner.

Nordfyn: Tilgængelighed er et fast punkt på dagsordenen, når Handicaprådet i Nordfyns Kommune holder møde, og rådet har via det kommunale budget råderet over en tilgængelighedspulje på 500.000 kroner om året.

- Det er vigtigt, at tilgængeligheden i Nordfyns Kommune bliver forbedret, så flere med funktionsnedsættelse får mulighed for på samme vilkår som alle andre borgere at få lige muligheder i livet, siger Vibeke Rasmussen fra Danske Handicaporganisationer på Nordfyn, der netop er valgt som formand for Handicaprådet.

Hvilke kriterier, der skal opfyldes for at få del i tilgængelighedspuljen, og om pengene fordeles efter en ansøgningsfrist, eller efterhånden som ansøgningerne dukker op, besluttes på rådets møde i juni.

Tilgængelighedspuljen kom på budgettet i 2017 og de næste fire år, og her er pengene blandt andet gået til en trappe ved Nørreby Forsamlingshus og til indgangspartiet ved Nordfynsværkstedet.

Et andet punkt på dagsordenen, når det nye handicapråd mødes, er, at administrationen fortæller om, hvad der er på vej, så rådet kan bidrage med input så tidligt som muligt i processen.

Ud over formand Vibeke Rasmussen består det nye Handicapråd af Anne-Lise Sievers (SF), næstformand, Marianne Kivsmose, Ole Sahl og Birthe Horsens fra Danske Handicaporganisationer, Palle Andersen, Bedre Psykiatri og fra kommunalbestyrelsen Jane Yndgaard (DF), Brian Lebæk (S) og Gitte Kristiansen (V). Desuden deltager børne- og familiechef Henrik Jacobsen, der dog for øjeblikket er fritaget for jobbet, mens jurister undersøger, om han har overtrådt reglerne om inhabilitet.

  • Rasmussen_Betty_(2015)_032

    Af:

    Jeg er journalist på Fynske Mediers redaktion på Nordfyn. Tidligere har jeg arbejdet som lokaljournalist på Midtfyn og i Assens og endnu tidligere som nyhedsredaktør og redaktionssekretær på Fyens Stiftstidendes hovedredaktion i Odense.

Mere om emnet

Se alle
Mærkeordning: Butikker glemmer at søge, selvom forholdene er i orden

Mærkeordning: Butikker glemmer at søge, selvom forholdene er i orden

Viser vejen: Bentes Zoner får stempel som handicapvenlig

Viser vejen: Bentes Zoner får stempel som handicapvenlig