Dalby: Onsdag 14. marts klokken 19.30 er Dalby Forsamlingshus ramme om generalforsamling i Dalby Vandværk. Dagsorden i følge vedtægter Forslag til dagsorden på generalforsamling skal afgives 14 dage inden til bestyrelse. Vandværket byder på kaffe og kage. /EXP