Middelfart: Lillebælt Smakkelaug fik i sommeren 2017 foræret en "2-Smakke" bygget på Middelfart Skibs- og Bådebyggeri i 1938.

Ole Dennis Pedersen, Føns, Knud Erik Jørgensen, Gamborg, Poul Brønserud, Odense, og John Bay, Munkebo, havde brugt båden som turbåd siden engang midt i 1980'erne.

- Da de overtog båden, blev den hentet ned fra høloftet på ejendommen Bjergdalsgård, som ligger på Østerbyvej 3 i Gamborg, hvor gårdejer Kaj Due havde haft den liggende. Det er uvist af hvilken årsag, den tidligere ejer af båden, Kaj Barfod fra Kauslunde Kro, fik båden anbragt der på høloftet, fortæller oldermand Jens Glindvad Andersen fra Lillebælt Smakkelaug.

Smakkelauget kender heller ikke bådens historie fra 1938 frem til midten af 1980'erne, og det er er et savn, som lauget håber, at de lokale læsere kan afhjælpe.

- Vi vil meget gerne høre fra dig eller dine bekendte, hvis I måtte kende til båden og dens ejere, fortæller Jens Glindvad Andersen.

Følg i mellemtiden restaureringen af båden på www.lillebaeltsmakkelaug.dk. /EXP