Til kommunalvalget den 21. november vil der være digitale valglister på valgstederne i Bogense, Morud, Otterup, Søndersø og Hårslev.

Nordfyn: Til kommunalvalget den 21. november vil der være digitale valglister på valgstederne i Bogense, Morud, Otterup, Søndersø og Hårslev. Det betyder, at du skal medbringe dit valgkort, hvorpå der er en digital kode i form af en stregkode, som du kender fra varerne i et supermarked.

Dermed bliver køerne til valgstederne kortere, fordi du ikke bliver krydset af i en papirvalgliste, men bare får scannet din stregkode. Ventetiden forkortes yderligere ved, at man ikke længere skal gå hen til et bestemt valgbord, men kan vælge frit.

Foruden en mere flydende afvikling gør digitale valglister også sikkerheden bedre, fordi det erstatter, at man skal krydses af på papirlister. Sandsynligheden for fejl bliver simpelthen mindre, og desuden gør brug af stregkodescanneren, at de valgtilforordnede bliver gjort opmærksomme på, hvis nogen prøver at stemme én gang til.

I alt koster de nye digitale valglister 136.500 kroner i 2017, som kommer fra digitaliseringspuljen i Nordfyns Kommune. Heraf går 90.000 kroner til engangsudgifter som kurser, scannere og computere. På sigt forventes der faktisk at komme en besparelse, idet der er brug for færre valgtilforordnede på valgstederne.

  • 3305486

    Af: