Borgmester Hans Luunbjerg skal i gang med at udvide sit biogasanlæg ved kyllingefarmen i Ladby. Gassen, der produceres, sælges til Naturgas Fyn.

Ladby: Alle, der har haft et ærinde omkring Rynkeby inden for de seneste måneder, har kunnet se, at der blev gravet i vejen og lagt et stort rør ned. 

I det rør skal der føres gas - CO2-neutral energi - fra Hans Lunbjergs biogasanlæg i Ladby til Naturgas Fyn. Tilslutningen sker i Skovhuse.

Biogasanlægget står ved kyllingenfarmen på Pilegården i Ladby. Anlægget, der blev etableret i slutningen af 1980-erne af Revninge Andelsenergiselskab, og siden overtaget af Pilegårdens daværende ejer, Holger Moritz Hansen.

- I første omgang har jeg brugt den biogas, jeg producerer til at opvarme kyllingefarmen med - en slags kredsløb, hvor kyllingernes afføring blev smidt i biogasanlægget og den varme, der kom ud af det, gik tilbage i kyllingefarmen, fortæller Hans Luunbjerg.

- Men anlægget kan producere meget mere end det, så derfor har jeg i noget tid forhandlet med Naturgas Fyn om at aftage noget af gassen, og det er dem, der har lagt ledningen i vejen for at kunne modtage min biogas.

 

Anlægget moderniseres

Det er nødvendigt med en ombygning af anlægget for at kunne levere gassen i en kvalitet, så det kan bruges af Naturgas Fyn.

Derfor søgte Hans Luunbjerg en tilladelse til at udvide og modernisere det godt 30 år gamle anlæg. Tilladelsen blev givet og inden længe går byggeriet i gang. Samtidig har han fået tilladelse til at udvide produktionen, så han må modtage 36.500 tons biomasse årligt til gasproduktion mod hidtil 30.000 tons.

Til den moderniserede gasproduktion skal en del af det gamle anlæg rives ned, og i stedet skal der bygges en ny reaktor på 3.000 kubikmeter, samt en silo i tilsvarende størrelse og en sekundær reaktortank på 4.000 kubikmeter.

Til gengæld får biogasanlægget i Ladby kapacitet til at producere miljøvenlig gas nok til at forsyne naturgaskunderne i hele det nordøstlige hjørne af Fyn. 

  • Nordström_Helle

    Af:

    Jeg har arbejdet som journalist i Kerteminde i rundt regnet 30 år, først på Kjerteminde Avis og siden 2010 på Fyens Stiftstidende.