Retten i Odense skal torsdag tage stilling til, hvorvidt Middelfart Spildevand A/S har brudt loven ved at have udledt spildevand i form af regn- og overfladevand i naturen i Ejby uden kommunens tilladelse over en treårig periode.

Odense/Ejby: Torsdag står direktionen i Middelfart Spildevand A/S over for en dommer ved Retten i Odense for at have udledt regn- og overfladevand fra et industri- og boligområde i det nordlige Ejby til naturen, hvorefter det medførte oversvømmelser.

Tiltalen fra anklagemyndigheden går mere præcist på, at selskabet udledte vandet over en treårig periode uden tilladelse fra kommunen, og kendes den skyldig, er straffen en bøde.

- Der er tale om en overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, fordi man har manglet en tilladelse fra miljømyndigheden om at udlede spildevand, som man har gjort. Men det er ikke noget farligt noget, da der kun er tale om regn- og overfladevand. Men det er teknisk set også spildevand i lovens forstand ifølge Miljøstyrelsen, forklarer senioranklager Klaus Holten Kristensen, som forventer, at sagen afsluttes torsdag.

Det er nærmere bestemt i perioden i perioden 17. oktober 2013 til 7. december 2016, at Middelfart Spildevand A/S skulle have ladt regn- og overfladevand udlede til to bassiner i det nordlige Ejby ved Kirkebyvænget og Ejbyvej/Fabriksvej.

Og derfra skulle vandet via rørledninger og åbne render været nået til Ejby Moser og videre til Gremmeløkke Å, som begge "periodevis blev så hydraulisk belastet, at der på grund af systemets manglende afledningsevne opstod oversvømmelser i området", oplyses det i anklageskriftet.

En kompleks sag

Konstitueret direktør i Middelfart Spildevand A/S, Thomas Foged, som også sidder som økonomichef i Middelfart Kommune, planlægger selv at være til stede i retten, men er forud for retsmødet sparsom med oplysinger.

- Vi kan kun sige, at det for at se er en kompleks sag, og vi afventer rettens afgørelse, inden vi siger mere.

Erkender I, at I har udledt det her vand uden kommunens tilladelse?

- Nej, vi er af en anden opfattelse, konstaterer Thomas Foged.

Middelfart Spildevand A/S skal foruden en eventuel bødestraf også forholde sig til et krav om erstatning fra den private person, som anmeldte selskabet til politiet i første omgang, da hans ejendomme blev direkte berørte af oversvømmelserne.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.