Debat: Tænk bosætning i bred forstand
Af: Alex Gren, Åkanden 10, 5592 Ejby

Lokaldebat: I Fyens Stiftstidende den 4. oktober var der et læserbrev med overskriften: "Glem maden - hvad med ensomheden?"

En overskrift som satte fokus på netop ensomheden - ensomhed som i den grad går ud over glæden ved livet.

Kommunerne har fokus på rygestop, på overvægt og meget andet, men jeg har endnu ikke set en handleplan, som forholder sig til ensomheden. Jeg tror ikke, ensomhed kan løses alene med handleplaner fra det offentlige. Vi har alle en forpligtigelse til engang imellem at lægge telefon og iPad til side til fordel for en god gammeldags samtale.

Vi er forskellige og tackler ensomheden forskelligt, men når vi som boligforening (Boligforeningen Lillebælt) får mange henvendelser vedrørende seniorbofællesskaber, så kan det blandt andet skyldes, at den generation, som nu er klar til at flytte fra egen bolig, gerne vil fællesskabet - måske af frygt for ensomheden - det fællesskab som mange af os oplevede i vores ungdom.

Jeg tror, at det kommende byråd skal have endnu mere fokus på bosætning i bred forstand. Bosætning, som kan være med til at skabe både tryghed og fællesskab for derved at sikre, at ensomheden ikke er det, der rammer hårdest i den tredje alder.

Der skal være fokus på mange forskellige bofællesskaber, der skal lyttes til de kommende beboere, og her er der jo en gylden mulighed, når der tales om seniorbofællesskaber, da mange af de seniorer i Middelfart Kommune, som har vist interesse for den type boliger, allerede har henvendt sig.

Mere om emnet

Se alle

Ældrepolitik: Glem maden - hvad med ensomheden?

Flere byer søger seniorbofællesskab

Flere byer søger seniorbofællesskab