Middelfart Kommune får 270.000 kroner. De skal forbedre brugen af livshistorier i den daglige pleje og omsorg hos demensramte.

Middelfart: En livshistorie er en fortælling i ord og billeder om et menneskes liv. Og en god forståelse for livshistorien hos et menneske med demens kan forhindre mange konflikter i hjemmeplejen eller på et plejehjem og skabe glæde i hverdagen.

Derfor er 3,8 mio. kroner på landsplan på vej ud til 12 projekter, der skal give inspiration til at forbedre brugen af livshistorier. Ét af projekterne er i Middelfart Kommune, som får 270.000 kroner til at fortælle livshistorier. Både for at hjælpe demente personer til at huske, hvem de er, men også for at give medarbejdere et bedre kendskab til det enkelte menneske.

- Det er via forståelsen for det enkelte menneskes liv før demenssygdommen, at medarbejderne kan finde noget sjovt og meningsfuldt at snakke med de ældre om og give dem aktiviteter og fornøjelser, der knytter sig til det, som de ældre har interesseret sig for i deres liv, siger ældreminister Thyra Frank.

Pengene kommer fra satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020. Projekterne tager fat på vidt forskellige aspekter af brugen af livshistorier./EXP