Debat: Rent vand er en menneskeret
Af: Bent Olsen, Havrekær 49, Veflinge, Kandidat for Socialistisk Folkeparti til regionrådet

Debat: Først en tak til journalist Thomas Gregersen for at levere er meget fin kommentar i lørdagens udgave af Fyens Stiftstidende. Under overskriften "Giftdebat er ikke et spørgsmål om skyld" bliver det slået fast, at der er et problem, som angår alle og som alle må give højeste prioritet.

I Danmark har vi det privilegium, at man kan drikke vand direkte fra hanen og være sikker på, at det sker uden sundhedsrisiko. Sådan skal det fortsat være, og derfor må alle aktører arbejde sammen om sikring af grundvandet.

De enkelte vandværker, kommunale og regionale myndigheder må forpligtes til at arbejde sammen om at løse problemer, hvor de opstår. Således har Region Syddanmark, Vandcenter Syd og Odense Kommune indgået en partnerskabsaftale, der forpligter parterne på et samarbejde på området. Alle vandforsyningsselskaber og kommuner bør indgå i lignende aftaler.

Med den viden, der er tilgængelig i dag, er der en række virkemidler, som kan bringes i spil afhængigt af, hvad der er årsag til et problem. Det kan være sprøjtefri zoner, skovrejsning eller i sidste ende omlægning af landbrugsdriften i et område. Det vil sikkert blive mødt med modstand fra lodsejere/landmænd, men det kan være nødvendige tiltag for, at dyr og mennesker kan få rent vand.

Vi må ikke glemme, at der malkekøer og slagtesvin i millionvis, der også har krav på rent vand.