Lokaldebat: Helt rent drikkevand, tak
Af: John Arnshof Præstegårdsvænget 4, Hårslev, kandidat for Radikale Venstre til kommunalbestyrelsen

Debat: Rester af chloridazon er fundet i fire vandværker på Nordfyn heriblandt Hårslev.

Mængderne overstiger grænse-værdierne. Eksperterne ved ikke særligt meget om, hvad lave eksponeringer over lang tid betyder for vores helbred. Man kender heller ikke cocktaileffekterne (påvirkningen når Chloridazon blandes med andre giftstoffer).

Usikkerheden, om helbredseffekterne betyder, at rent drikkevand skal prioriteres nu. Her og nu skal der findes løsninger (nye/dybere boringer) for de berørte vandværker. Nedsivningen af giftstoffer og pesticider tager årtier.

For at prøve at rette bare en smule op på fortidens synder bør vandværkerne og Nordfyns Kommune gennemgå vandindvindingsområderne for hvert vandværk og fastsætte beskyttelseszoner ud fra de vejledninger og tabeller, der findes. Kommunen har ret til selv at udlægge de nødvendige beskyttelseszoner. Vi vil ikke acceptere forurenet drikkevand.