De jyske naboer blev ikke korrekt hørt, før Bridgewalking-anlægget var en realitet. Politiet troede, kommunerne hørte naboer, men det var en fejl, har Rigspolitiet fastslået. Fyns Politi beklager nu.

Lillebælt: Fyns Politi vurderede, at det var Fredericia og Middelfart kommuner, som skulle spørge naboerne til Gl. Lillebæltsbro, om de havde indvendinger mod, at der blev etableret Bridgewalking på broen. Men det betød, at ingen spurgte naboerne, hvad de sagde til forlystelsen, hvilket netop er blevet kritiseret af Rigspolitiet.

Kort fortalt

Rigspolitiet har netop udtalt kritik af Fyns Politis håndtering af tilladelserne til Bridgewalking Lillebælt.Der er kritik af, at naboerne ikke blev hørt og den lange sagsbehandlingstid.

Men Rigspolitiet slår fast, at tilladelsen til forlystelsen Bridgewalking er gyldig.

Når det er sagt, er Rigspolitiet og Fyns Politi enige om, at der skal være restriktioner på opgange til Bridgewalking fra Jyllands-siden af hensyn til naboerne.

Der kan ikke ske opgang til forlystelsen fra fredag kl. 16 til mandag kl. 7 i perioden fra den 1. april til den 30. september.

Der kan ikke ske opgang til forlystelsen i skoleferierne fra 1. april til 31. oktober.

Deltagerne i Bridgewalking skal i samme periode undgå at komme ind over land på den jyske side.

Forlystelsen må benyttes fra kl. 10 til kl. 24.

Der er dog givet tilladelse til solopgangstur i forbindelse med Trekantområdets Festuge den 1. september i år. Her vil højst et hold blive sendt op fra Fredericia-siden.

- På tidspunktet for forhåndstilsagnet - og det ligger på nuværende tidspunkt omkring fem år tilbage - meddelte Fyns Politi, at der ikke umiddelbart sås nogen hindring for, at forlystelsen kunne etableres og opnå endelig godkendelse, såfremt at alle involverede myndigheder og parter blev hørt og inddraget m.v. Det var på daværende tidspunkt politiets opfattelse, at det var kommunerne, der skulle høre/inddrage naboerne. Det, har Rigspolitiet slået fast, var forkert, og det beklager politiet meget, lyder det i et skriftligt svar fra Fyns Politi formuleret af jurist Janne Svärd.

Fyns Politi tager dermed Rigspolitiets afgørelse til efterretning og beklager de fejl, Rigspolitiet har påpeget i forbindelse med forhåndstilsagnet fra 2012, herunder at naboerne ikke blev hørt.

Overholder loven

Rigspolitiet har bemærket, at forvaltningsloven ikke er blevet overholdt i forhold til at give klagevejledninger til borgerne, men det konstaterer også, at det netop er sket, fordi Fyns Politi ikke vurderede, at de skulle høre naboerne.

- Vi overholder selvfølgelig love og regler, hvilket vi på daværende tidspunkt også mente at have gjort i denne sag, lyder kommentaren fra Fyns Politi, som hæfter sig ved, at uanset høring eller ej, mener Rigspolitiet, at tilladelsen til Bridgewalking overordnet er gyldig.

- Rigspolitiet kritiserer, at Fyns Politi ikke fra første færd laver begrænsning på opgangen fra Fredericia-siden i forhold til den midlertidige godkendelse. Var det under overvejelse?

- På tidspunktet for forhåndstilsagnet i 2012 var det ikke politiets opfattelse, at der var grund til at begynde at forestille sig vilkår og begrænsninger, da det var politiets opfattelse, at hele aktiviteten var på "tegnebrættet", forklarer Fyns Politi.

Rigspolitiet mener, at der fra starten af Bridgewalking skulle have været taget hensyn til naboerne på Jyllands-siden, så der kun i begrænset omfang kan sendes gæster op fra Fredericia. Den opfattelse deler Fyns Politi i dag, i det man fra april til oktober har lagt restriktioner ind på brugen af adgangen fra Jylland.

Beklager ventetid

Naboerne klagede via Fyns Politi i februar 2016 til Rigspolitiet over den midlertidige tilladelse til Bridgewalking, men klagen landede først flere måneder efter på Rigspolitiets bord. Det får Fyns Politi kritik for.

- Fyns Politi anerkender, at det tog alt for lang tid, før sagen blev sendt til Rigspolitiet. Baggrunden var bl.a., at sagen var meget kompliceret. Dette burde alligevel ikke have medført den lange ventetid, hvilket politiet skal være de første til at beklage, svarer Fyns Politi.

Bridgewalking Lillebælt har fået en tidsbegrænset tilladelse til den 31. oktober 2018. Den er stadig kun midlertidig, og forklaringen er, at Fyns Politi ønsker at kunne genoverveje, om vilkårene i tilladelsen er tilstrækkelige og relevante.

Fyns Politi læner sig op ad Rigspolitiets afgørelse om begrænsning af adgangen fra Fredericia-siden.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
2
Naboer er stadig skeptiske: Nyt forsøg på at dæmpe støj fra Bridgewalking - her er forslagene

Naboer er stadig skeptiske: Nyt forsøg på at dæmpe støj fra Bridgewalking - her er forslagene

Naboer til Bridgewalking blev ikke hørt - politiet beklager fejlen

Naboer til Bridgewalking blev ikke hørt - politiet beklager fejlen

8
Rigspolitiet: Naboer til Bridgewalking Lillebælt skulle have været hørt

Rigspolitiet: Naboer til Bridgewalking Lillebælt skulle have været hørt