Kommunen tilgodeser investorer på bekostning af borgerne og naturen, når der skal placeres tekniske anlæg som solceller, mener Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg. Foreningen efterlyser, at kommunen begynder at planlægge langsigtet i stedet

Ulbølle: Øjet vandrer. Ud over markerne vest for Ulbølle. Man ser åbent land med marker og enkelte øer af bevoksning.

Men René Lund Chetronoch ser også en tendens.

- Jeg ser en knopskydning, siger han.

Réné Lund Chetronoch er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg, men det er ikke foråret, han refererer til. Det er derimod solceller, som Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget netop har besluttet, at der godt må ligge endnu en klynge af der i naturen uden for Ulbølle, hvor en større borgergruppe er indædte modstandere af udsigt til solceller.

Udvalgets beslutning

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har besluttet at give grønt lys til, at der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for otte hektar solceller, som godsejer Kim Rasmussen har søgt om lov til at opføre på Faaborgvej 139-141.I den forudgående høring har en borgergruppe fra Ulbølle indgivet høringssvar, hvor den blandt andet argumenterer for, at solcellerne bør placeres i forlængelse af de solceller, der i forvejen er rejst i nærheden af godset Rødkilde.

Administrationen konkluderer dog, at den placering ikke er egnet, fordi der ikke er plads, da Kim Rasmussen har planer om at opføre en 1800 kvadratmeter stor driftsbygning der, samt at terrænnet hælder forkert og det vil ødelægge udsigten fra Fjællebrovejen.

Placeringen ved Faaborgvej, vurderer administrationen, vil kun påvirke nærmeste nabo i beskedent og tåleligt omfang, og terrænet er fladt, hvilket også gør det muligt at skjule solcellerne med beplantning. 

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg vil blive sendt i høring i otte uger til juni, og til august eller september vil det være byrådet, der endeligt skal tage stilling til planerne.

Problemet er ikke solcellerne som sådan, mener Chetronoch, for vedvarende energi og de dertil nødvendige anlæg hilser naturfolket velkommen. Skidt er det derimod, efter foreningens mening, at udvalget har besluttet, at der skal laves lokalplan og kommuneplansændring for et otte hektar stort solcelleanlæg, som skal ligge ud til Faaborgvej i stedet for i forlængelse af de solcelleanlæg, der allerede ligger ved godset Rødkilde.

- Den der knopskydning skal vi undgå. I den har sag er det altså bedre, at det ligger der, hvor man allerede har ødelagt en del af landskabet. Det vil ikke være en væsentlig forringelse, hvis der kommer flere solceller der, mener Chetronoch.

Han kritiserer politikerne for at tilgodese investorer på bekostning af borgere og natur og tage beslutninger funderet på ideologi snarere end faglighed i sager, der handler om placering af solceller, vindmøller og biogasanlæg. Han efterlyser derfor, at man i stedet for ad hoc beslutninger tænker bredere og længere, hvad placering af tekniske anlæg angår.

- Man er simpelthen nødt til tænke sig mere om, for der bliver flere, og der skal være flere, så vi ønsker en langsigtet planlægning af tekniske anlæg, hvor man udpeger hvilke områder, der er egnet, mindre egnet og slet ikke egnet. Vi har oplevet, at der er en tendens til, at selv om der foreligger en politisk funderet lokalplan, som man vel ikke bare har lavet tilfældigt, ændrer man den efter forgodtbefindende. Det sker i et stigende omfang, siger han.

- Et dynamisk samfund

Men sådan må det være i en foranderlig verden, mener Henrik Nielsen, formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget.

- Jeg kan da sagtens forstå, at der er nogen, der bliver frustrerede, når de planforhold, der er lagt ud for et område, bliver ændret. Men det er jo fordi, vi er et dynamisk samfund, og der er visse ting, man ikke kan forudse i den planlægning, man laver. Derfor er der behov og mulighed for at lave kommuneplantillæg, siger Henrik Nielsen, der samtidig både ser fordele og ulemper ved en langsigtet kortlægning af områder til tekniske anlæg.

- Fordelen ved den store forkromede, langsigtede plan er selvfølgelig, at man får anlæggene der, hvor man gerne vil have dem, og det kan give mening. Ulempen er jo, at der er nogen, der skal tage initiativ til at investere i de her anlæg, siger han.

Og det kan være svært, hvis man som kommune vil bestemme placeringen. Derfor vil det ofte bero på en afvejning i de enkelte sager, mener Henrik Nielsen.

- Vi tager en afvejning af de forskellige hensyn, og det kan godt være, at Chetronoch synes, vi tager for store hensyn til investorer på bekostning af natur og borgere, men for mig at se er det også til gavn for natur og borgere, at vi får omstillet vores energi til vedvarende energi, så derfor er det jo også et hensyn, der indgår i den sammenhæng. Jeg synes, han har en for snæver tilgang til hensyn til natur og mennesker.

  • Bødiker_Julie_Ruby_(2015)_022

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' redaktion i Svendborg og skriver om meget forskelligt, men har brugt særligt mange arbejdsdage på at dække sygehusstof, Svendborgbanen og by- og havneudvikling. Mine rødder er jyske, men mit hjerte er tabt til Sydfyn.

Mere om emnet

Se alle
1
Ulbølle efterlyser en grænse for solceller

Ulbølle efterlyser en grænse for solceller

1
Personlige angreb i ophedet debat om solceller

Personlige angreb i ophedet debat om solceller

1
Solceller i Ulbølle: Protestgruppe giver ikke op

Solceller i Ulbølle: Protestgruppe giver ikke op