Langeland Kommune ønsker at være operatør på så mange asylcentre som muligt for at kunne styre fleksibiliteten i op- og nedgangstider

Langeland/Rødbyhavn: Asylcenter Holmegaard på Sydlangeland er på mange måder en god forretning for Langeland Kommune, der driver asylcentret.

Asylcentret skaber arbejdspladser og øget omsætning i lokalsamfundet.

Og nu tager kommunen turen over Langelandsbælt og bliver operatør på asylcentret Skippergården i Rødbyhavn på sydspidsen af Lolland.

Det sker efter aftale med Udlændingestyrelsen, og der er ”positiv dialog” med Lolland Kommune.

Borger-, børn og ungedirektør Rene Nielsen lægger ikke skjul på, at Langeland Kommune har en ambition om at stå i spidsen for flere asylcentre.

Og Rødbyhavn er det første?

- Ja, siger Rene Nielsen.

På Ærø, i Faaborg og Svendborg er asylcentre også på dagsordenen.

- Vi håber at blive operatør på Ærø og i Faaborg, siger han.

Derimod er det mere tvivlsomt, om Langeland Kommune også skal drive et eventuelt asylcenter i Svendborg.

Rene Nielsen er meget tæt på Udlændingestyrelsen, der fordeler asylansøgerne.

- Vi har et ønske om at være stor operatør, fordi det stabiliserer os i nedgangs- og opgangstider. Det vil sige, at vi kan styre fleksibiliteten, påpeger Rene Nielsen.

Langeland Kommunalbestyrelse har netop besluttet at sætte et loft på ”cirka 700 asylansøgere” på Langeland.

Hvis der åbner asylcentre så at sige ”i nabolaget”, kan der opstå konkurrence om fordelingen af asylansøgerne.

God og stabil operatør

- Det er Udlændingestyrelsen, der styrer. De siger, hvad de vil og spørger os, om vi kan løse det, forklarer han.

Hvad betyder det for kommunen?

- Vi synes jo selv, at vi er en god og stabil operatør, og for Udlændingestyrelsen er det en fordel kun at have én samarbejdspartner, når det går op og ned, mener Rene Nielsen.

Forstået på den måde, at nogle gange er der brug for flere asylpladser end til andre tider.

Skippergården i Rødbyhavn har plads til 80 asylansøgere, men det er planen at udvide kapaciteten 120-150 asylansøgere.

- De første asylansøgere kommer torsdag 7. februar, oplyser Rene Nielsen.

Det er meningen at ansætte lokalt personale, men i første omgang stiller personale fra Asylcenter Holmegaard ”sig positivt til rådighed”.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.