- Vi skal have et samfund, hvor man har ret til at have en anden hudfarve, seksualitet eller tro. Og vi har ikke været gode nok til at behandle had-forbrydelser indtil nu.

Ordene kommer fra chefpolitiinspektør John Jacobsen fra Fyns Politi, der nu går forrest i at skole de fynske betjente i at tackle had-forbrydelser.

Det sker i et pilotprojekt, hvor 250 fynske betjente kommer en dag på skolebænken, hvor de blandt andet får input fra Center for Menneskerettigheder, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner samt et offer for en had-forbrydelse.

Samtidig lærer betjentene også om juraen bag paragraffen om had-forbrydelser og hvordan sagerne skal dokumenteres i retten.

Skærpet straf

- Vi skal fra første minut være opmærksomme på, at der er tale om en had-forbrydelse, så vi kan få den rette dokumentation til retssagen. Vi skal have dokumenteret i retten, at det er det, der har været gerningsmandens motiv, siger John Jacobsen.

I straffeloven er det en skærpende omstændighed, hvis der begåes en forbrydelse, der har relation til offerets etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

I 2009 havde Fyns Politi ingen anmeldelser om had-forbrydelser. I 2010 var der to anmeldelser, mens der var 15 i 2012.

Men der er ingen tvivl om, at det reelle tal er langt højere.

Stort mørketal

- Det er virkeligt at træde over en tærskel, når man skal gå ind og anmelde en had-forbrydelse på en politistation og fortælle om ens seksualitet for eksempel. Derfor er det også mit store håb og forventning, at når vi nu går ud med det her i offentligheden og siger, at det har vi ikke været gode nok til at tackle, men at vi forsøger at blive bedre , at der bliver en større tillid til, at vi kan håndtere anmeldelserne. Så vi på den måde får en anden dialog med ofrene og får mørketallet ned, siger John Jacobsen.

Chefpolitiinspektøren håber også på, at interesseorganisationer vil samarbejde med Fyns Politi.

- Vi har et ønske om at indgå i et partnerskab med organisationer og medlemmer om, hvordan øger vi samarbejdet i forhold til at anmelde had-forbrydelser og hvordan vi går ud og får fortalt befolkningen om de her problemstillinger, siger John Jacobsen.

Pilotprojektet afsluttes til foråret og det er meningen, at det fynske projekt skal udbredes til resten af landets politikredse.

Her er PETs tal

I 2010 registrerede PET 334 kriminelle forhold med had-forbrydelse som muligt motiv:

Racistisk motiveret: 62 sager
Religiøst motiveret: 10 sager
Politisk motiveret: 37 sager
Seksuelt motiveret: 30 sager
Tvivlsomt ekstremistisk motiv: 195 sager

Sådan er juraen omkring had-forbrydelser

Hadforbrydelse straffes efter straffelovens §81 og §266 b:Straffelovens § 81: ”Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed, nr. 6, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende – eller – nr.7, at gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat.”

Straffelovens § 266 b: ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”
  • fyens.dk