Amerikanerne rejser til Odense for at lære om autismepædagogik

De amerikanske psykologistuderende bliver undervist af psykologen Christian Stewart-Ferrer
Foto: Christian A. Stewart-Ferrer

Amerikanerne rejser til Odense for at lære om autismepædagogik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fascinerede kigger de psykologistuderende på noget, der mest af alt ligner et farvekatalog – men er en lamineret oversigt over lege og aktiviteter. Fra ”Fangeleg” til ”Gynge”.

- ”På den måde kan børnene få inspiration til, hvad de kan bruge frikvarteret til”, forklarer Palle, der er en af pædagogerne i Lumby Skoles Centerafdeling. Tanken om børn, der ligefrem har brug for et legekatalog – med spilleregler – ville virke overraskende andre steder, men ikke her. Centerafdelingens børn er ikke helt almindelige, men har diagnoser som Aspergers Syndrom, GUA/grænsepsykose, Tourettes Syndrom og flere andre.

Derudover har børnene to ting til fælles: de er normalt til fremragende begavede, og de er ikke adfærdsforstyrrede.

Palles forklaring foregår på engelsk, for de besøgende på skolen er alle psykologistuderende fra USA, der er kommet hele vejen til Odense for at se, hvordan man arbejder pædagogisk med børn med autisme og andre særheder i hjernen. Det er ikke første gang, skolen har udenlandsk besøg – der er ved at være tradition for, at Lumby Skole får amerikanske gæster med samme dagsorden.

- ”Hvor ville jeg ønske, at min bror havde haft de her muligheder”, sukker Melissa, hvis interesse for psykologi faktisk stammer fra hendes lillebror. Han har Aspergers Syndrom – en form for højtfungerende autisme – men har gået i det amerikanske skolevæsen, hvor mulighederne i hans hjemstat er mere begrænsede. Lærerne dér er heller ikke særligt vidende om autisme, og for Melissas bror har de ting betydet, at han som nybagt voksen slet ikke er rustet til livet på samme måde som de danske ”Aspier” på hans alder.

Og i Odenses to Centerafdelinger (den anden er en del af Paarup Skole, red.) er det netop livskompetencer, der står i højsædet. Nogle børn går i skole i Centrene hele vejen igennem, fordi det er det, de har brug for, men planen for hver eneste elev er faktisk at udvikle sig så meget hen imod og ind i almindelig skolegang som muligt – og Centrene er uden tvivl det mest strategiske målrettede inklusions-tiltag i kommunen.

- ”Vi gør alt, hvad vi kan, for at inkludere børnene i almenskolen”, forklarer Michala Mandrup på engelsk. Hun er afdelingsleder for Lumby Skoles Centerafdeling og beskriver, at tiltagene godt kan starte med små, organiserede lege i frikvartererne sammen med de ”almindelige” børn. Senere hen vil man prøve at finde ud af, hvilket fag en elev begynder at have sammen med en klasse i almenafdelingen af skolen. Det kan f.eks. være matematik, hvor adskillige af Centrets børn ofte har lettere ved faget end de fleste ”almindelige” børn. Og på den måde får man noget at være fælles om, så Centerbørnene får mulighed for at lære andre børn at kende og vænne sig til deres måde at være sammen på.

Derefter bliver de amerikanske studerende undervist i autismens mysterier af den kliniske børnepsykolog Christian Stewart-Ferrer, som ikke har svært ved at formidle stoffet. Dels er han opvokset dansk-engelsk-tosproget, dels har han selv Aspergers Syndrom – ud over at have brugt megen energi og tid på at sætte sig professionelt ind i stoffet.

- ”Det er afgørende at forstå, at der ikke ’bare’ er tale om en defekt, men om en grundlæggende anderledes måde at tænke og forstå verden på”, understreger han over for de amerikanske studerende. - ” ’Almindelige’ mennesker – de såkaldte ”neurotypikere” – oplever meget verden via deres følelser, deres meninger, deres relationer og deres intuition”, forklarer Christian.

– ”Men på det autistiske spektrum forstår man verden gennem tanker, analyser, logik og systemer! Et godt eksempel er dengang omkring 1990, hvor man ville have en ny bibeloversættelse. Man hyrede nogle eksperter i antikke sprog – oldgræsk og klassisk hebraisk – og satte dem til at oversætte originalteksterne. Det var grundige og præcise folk – uden tvivl var flere af dem i hvert fald halvt autister”, tilføjer Christian med et smil og uddyber med at nævne, at han foruden psykolog i øvrigt også er cand.mag. i latin og engelsk og tidligere gymnasielektor.

- ”Men den nye bibeloversættelse afslørede, at de gamle oversættelser faktisk havde adskillige afgørende fejl”, understreger Christian. –” Så den nye oversættelse passede i virkeligheden ikke helt til den danske folkekirkes dogmatik – og den neurotypiske løsning blev selvfølgelig, at man fyrede flere af sprogeksperterne og ansatte teologer, som kunne twiste oversættelsen, indtil den passede til kirken! En autistisk løsning ville ikke have været styret af følelser for kirken, men af en ufravigelig trang til korrekthed – og derfor ville man i stedet have twistet dogmatikken, så den passede til teksten”, slutter Christian.

Derefter er der ”udflugt” til et af klasseværelserne på Lumby Skole, hvor læreren Søren beskriver spørgsmålet om læringsprofiler. – ”Vores elever er jo forskellige fra både almindelige børn og hinanden, siger han. Derfor er det ekstra vigtigt, at de bliver klar over, hvordan de lærer bedst, og derfor bruger vi en del tid i starten på at finde ud af, hvem der har brug for meget lys, hvem der godt kan læse en tekst ved et bord, hvor der sidder andre, og hvem der i starten faktisk har det bedst med at sidde nedenunder sit bord med sin bog!” Og i modsætning til den almindelige skole er man på Lumby faktisk gearet til at imødekomme ret så mange særlige behov.

- ”Adskillige af de her ting ville slet ikke kunne lade sig gøre i den almindelige skole”, forklarer Christian, der er psykolog for både Paarup og Lumbys Centerafdelinger. – ”Men her kan man starte med barnets behov og så gradvis og nænsomt vænne barnet til andre måder at gøre tingene på. Det gælder også samvær med andre – adskillige af vores børn har deciderede traumer efter mobning på de såkaldte ”normal”-skoler, og derfor kan der godt gå lang tid, før de er parate til bare at høre om at vende tilbage til den almindelige skole.”

Dette har dog ikke frataget Christian troen på neurotypikernes gode egenskaber, og amerikanernes besøg på Lumby slutter med et billede af en velkendt amerikaner: Martin Luther King. – ”Drømmen er den samme”, forklarer Christian – ”en drøm om, at neurotypikere og autister vil kunne anerkende hinanden, se hinanden som jævnbyrdige, og ønske at bruge hinandens kompetencer, samtidig med, at de respekterer hinandens særheder.

’I Have a Dream’ …”

Amerikanerne rejser til Odense for at lære om autismepædagogik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce