RETSSAG: Færdselsstyrelsen overvejer stramning efter Odense-domme
Færdselsstyrelsen vil ikke have chaufførerne til at åbne kontrolurene til deres lastbilers køreskiver i tide og utide.

Derfor overvejer Færdselsstyrelsen nu en stramning af lovgrundlaget over for vognmandsbranchen.

Det sker efter tre domme ved byretten i Odense i denne uge, hvor tre chauffører fra blomstereksportfirmaet Bøg Madsen A/S undgik straf for at have åbnet til køreskiverne.

Til gengæld fik chaufførerne bøder på mellem 2800 og 5600 kroner for at overtrådt hviletidsbestemmelser og tegnet på køreskiverne.

- Kontrolapparatet er til myndighedernes brug, ikke til chaufførernes, men det har vi ikke været gode nok til at præcisere. Derfor er det naturligt at se på sagen, når vi alligevel inden årets udgang skal have vedtaget en ny bekendtgørelse for køre-hviletidsbestemmelserne, siger Kim Pedersen.

Han er leder af Færdselsstyrelsens virksomhedskontor og har fulgt retssagerne på nærmeste hold.

Ifølge advokat Michael Clemmensen, Odense, er det tvivlsomt, om Danmark alene kan ændre reglerne for vognmandsbranchen.

- Danmark kan ikke ensidigt ændre reglerne i EU - og slet ikke i form af en bekendtgørelse, siger Michael Clemmensen, der endnu ikke har afgjort, om dommen skal ankes.

Det totale bødekrav mod Bøg Madsens chauffører lyder på 188.000 kroner, mens kravet mod selve firmaet er på 500.000 kroner. Kravet dækker overtrædelser på cirka 502 køreskiver i perioden 5. oktober til 8. november 1998.

De samlede bødekrav vil efter alt at dømme blive væsenligt mindre, hvis byrettens dom ikke sendes videre af parterne til landsretten.

Cirka 20 chauffører fra firmaet har betalt deres bøder, cirka tyve chauffører venter på at få deres sager i retten, mens en halv snes sager er frafaldet, fordi de originale anklageskrifter er forsvundet i retssystemet.

- Med de domme, der er faldet, er vi nede på det halve af myndighedernes oprindelige krav. Vores retfærdighedssans er dybt krænket. Det er rystende, hvor meget tid det offentlige har brugt på den sag, siger bestyrelsesformand i Bøg Madsen, Jens Bøg Madsen.

Hos Odense Politi er vurderingen, at bødekravet på 500.000 kroner formentlig vil blive justeret med 50.000 til 70.000 kroner i nedadgående retning på baggrund af byretsdommen, mens det samlede krav mod chaufførerne vil blive reduceret med et beløb på 20.000-28.000 kroner.
  • fyens.dk