Fra kampskrift til lokalt kommunikationscentrum


Fra kampskrift til lokalt kommunikationscentrum

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

2. februar 1863 blev det første eksemplar af Sydfyenske Tidende sendt på gaden. I dag udkommer avisen fortsat. I dag med bladnavnet Fyns Amts Avis.

Avisen blev skabt af egnens befolkning som et middel i kampen for menigmands ret for bondefrigørelsen og for det politiske demokrati. Avisen har således sine rødder i grundlovskampen i 1800-tallet, hvor ytringsfriheden hverken var lovmæssigt garanteret eller en del af den offentlige debatkultur.

Meget har ændret sig siden. Men Fyns Amts Avis holder fortsat ytringsfrihedens fane højt. Enhver tanke skal kunne rummes i avisen. Vi er til for at meninger skal brydes og skabe udvikling. Og som et lokalt forankret men liberalt dagblad er frisind en naturlig del af avisens koncept.

I dag har Fyns Amts Avis udviklet sig til ikke alene at være talerør for egnens interesser, men også hele områdets kommunikationscentrum. Det er her, man i en efterhånden mere og mere broget og forvirret medieverden kan holde sig orienteret om, hvad der sker primært på Sydfyn og øerne, men også på resten af Fyn, den øvrige del af landet og i verden.

Med til den rolle hører også, at avisen er vagthund over for politikere og andre magthavere. Det sker ved at stille kritiske spørgsmål til beslutninger og begivenheder. Både lokalt og over for Christiansborg, de landsdækkende interesseorganisationer og det store erhvervsliv.

Fyns Amts Avis udgives af A/S Svendborg Avis, som er en del af Jysk Fynske Medier. Formålet med A/S Svendborg Avis' deltagelse i Jysk Fynske Medier er først og fremmest at skabe grobund for den fortsatte udgivelse af Fyns Amts Avis, der yderligere skal cementere sin position som en af landets bedste lokalaviser.

A/S Svendborg Avis

A/S Svendborg Avis ejer udgiverretten til at drage omsorg for udgivelsen af Fyns Amts Avis. Fyns Amts Avis udgives som dagblad på et liberalt, demokratisk grundlag.

Bestyrelse
Gårdejer Hans Erik Nellegaard, formand
Direktør Jan Bøttiger, næstformand
Tømrermester Erik Ehlers
Direktør Henrik Halberg
Gårdejer Hans Pade Nielsen
Koordinator Per Ingemann Nielsen
Forstander Uffe Strandby, formand for repræsentantskabet, observatør

Repræsentantskab
A/S Svendborg Avis har et repræsentantskab på 30 medlemmer valgt af aktionærerne. Ved valget tages der i videst muligt omfang hensyn til, at alle dele af læserkredsen kan blive repræsenteret.

Forstander Uffe Strandby er formand for repræsentantskabet.

Fra kampskrift til lokalt kommunikationscentrum

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.