Sydfynsk hospice kræver bred opbakning

Borgermødet var velbesøgt, og både udkast til vedtægter og indmeldelsesblanketter til en støtteforening blev delt ud.
Foto: Jørgen Outzen

Sydfynsk hospice kræver bred opbakning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Region Syddanmark skal være helt sikker på behovet, før der flyttes penge fra sygehus-behandlinger til pleje af døende

SVENDBORG: Regionsrådsmedlem Bo Libergren (V) ridsede på et velbesøgt borgermøde i aftes klart den udfordring op, som venter initiativgruppen for et hospice på Sydfyn: Etableringen af et hospice på Sydfyn kræver sikkerhed for et lokalt behov.

- Hospicepladser er dyre, og Region Syddanmark må ikke udskrive skatter og ikke prioritere på tværs, så der er kun mulighed for at hente pengene i sygehusvæsenet, forklarede han de omkring 50 fremmødte i Fyns Amts Avis? mødelokale.

Han medgav, på kritiske spørgsmål fra panel og sal, at denne behovsanalyse er kompliceret at lave. Dels er der nogle formelle kriterier for visitering til hospice, dels er der flere henvisningsmuligheder. Endelig er der tale om komplekse sygdomsforløb, der kan ændre sig fra dag til dag og dermed også ændre på behovene i den sidste tid.
Børge Wagner, bestyrelses-formand for Hospice Fyn, opfordrede sydfynboerne til at søge støtte i kredse, for hvem hjælpsomhed ikke er en fjern tanke, for eksempel Rotary og andre loger.
Børge Wagner, bestyrelses-formand for Hospice Fyn, opfordrede sydfynboerne til at søge støtte i kredse, for hvem hjælpsomhed ikke er en fjern tanke, for eksempel Rotary og andre loger.
Foto: Jørgen Outzen

Dyrt at oprette

Bo Libergren understregede også, at formelt lever regionen op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger med 48 hospicepladser, hvilket er to over det anbefalede, men han medgav også, at disse pladser er ulige fordelt i regionen, og at det sydfynske befolkningsgrundlag berettigede til de næste hospicepladser ? forudsat der er et behov.

Derfor var Børge Wagner, bestyrelsesformand for Hospice Fyn i Odense og med fra begyndelsen, en god mand at lytte til på borgermødet. For foruden den behovsanalyse, som nu er ved at blive foretaget af regionen, er den lokale opbakning altafgørende for projektets realisering, slog han fast:

- Udgangspunktet er, at man skal have nogle ildsjæle, og det kan jeg forstå, at I har. Så skal man have udbredt kendskabet til hospicetanken, og man skal have stiftet en støtteforening med rimelig bred dækning i by og opland. Så er man godt på vej, forklarede han.

En stor medlemsskare er ikke alene vigtig for at signalere den lokale interesse og lægge pres på politikerne; det koster også 250.000 kroner at stifte en selvejende institution.

Socialudvalgsformand Ulla Larsen (V) lovede, på vegne af såvel Svendborg som Faaborg-Midtfyn Kommuner, opbakning til projektet. For selv om der gøres en stor indsats på plejecentre og i hjemmeplejen, er der efter hendes opfattelse brug for yderligere tilbud.
Fra venstre Hans Bach Piekut (mødets dirigent) og Else Bæk Kristensen fra initiativgruppen for et hospice på Sydfyn, socialrådgiver Lisbeth Langkilde og overlæge Bente Damkier fra det palliative team på OUH, Svendborgs socialudvalgsformand Ulla Larsen (V), regionrådspolitiker Bo Libergren (V) og Børge Wagner, bestyrelsesformand for Hospice Fyn i Odense.
Fra venstre Hans Bach Piekut (mødets dirigent) og Else Bæk Kristensen fra initiativgruppen for et hospice på Sydfyn, socialrådgiver Lisbeth Langkilde og overlæge Bente Damkier fra det palliative team på OUH, Svendborgs socialudvalgsformand Ulla Larsen (V), regionrådspolitiker Bo Libergren (V) og Børge Wagner, bestyrelsesformand for Hospice Fyn i Odense.
Foto: Jørgen Outzen

Husk andre tilbud

Overlæge Bente Damkier fra det palliative team på OUH understregede, sammen med temaets socialrådgiver behovet for at tænke tværfagligt lige fra begyndelsen. Hospice handler også om de pårørende og de efterladte, og der skal ydes både lindrende, åndelig og mental omsorg.

Bente Damkier advarede desuden imod at fokusere på hospice som eneste løsning. Især for døende på sygehuse er der behov for en ekstra indsats, vurderede hun.

Der afholdes stiftende generalforsamling i støtteforeningen den 14. januar. Allerede om få uger er en hjemmeside klar til at orientere interesserede og tage imod indmeldelser.

Sydfynsk hospice kræver bred opbakning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce